agent

w telekomunikacji program znajdujący się w węźle sieci LAN, współpracujący za pomocą protokołu SNMP z programem nadzorującym, znajdującym się w stacji zarządzania siecią. Zadaniem agenta jest zbieranie informacji o zdarzeniach w jego otoczeniu i pamiętanie ich w specjalnej bazie danych MIB oraz wysyłanie odpowiedzi (komunikatów) na pytania administratora sieci.

Leksykon Informatyczny - zobacz inne hasła