Zdalne administrowanie komputerem

Pytanie: Pomagam znajomym w technicznych problemach. Chciałbym administrować jednym z PC zdalnie - właścicielem jest niepełnosprawny użytkownik, który nie potrafi skorzystać z moich wskazówek przekazywanych telefonicznie. PC w tej lokalizacji jest przyłączony przewodowo lub bezprzewodowo do routera DSL z translacją adresów NAT z uruchomioną usługą DHCP. Jak oprogramowanie typu VNC lub Radmin współpracuje z routerami NAT? Czy będzie to dobre rozwiązanie?

Pytanie: Pomagam znajomym w technicznych problemach. Chciałbym administrować jednym z PC zdalnie - właścicielem jest niepełnosprawny użytkownik, który nie potrafi skorzystać z moich wskazówek przekazywanych telefonicznie. PC w tej lokalizacji jest przyłączony przewodowo lub bezprzewodowo do routera DSL z translacją adresów NAT z uruchomioną usługą DHCP. Jak oprogramowanie typu VNC lub Radmin współpracuje z routerami NAT? Czy będzie to dobre rozwiązanie?

Odpowiedź: W zależności od używanego routera/zapory ogniowej, wszystko czego potrzebujemy to konfiguracja umożliwiająca przekierowanie portów używanych przez VNC lub Radmin na specyficzny prywatny adres IP po prywatnej stronie zapory ogniowej.

Gdy otwieramy w ten sposób porty na zaporze ogniowej, warto określić, które zdalne adresy IP zostaną dopuszczone do komunikacji z przekazywanymi portami. Jeżeli otrzymujemy stały adres IP od ISP, pomoże to otworzyć zaporę tylko na tyle, na ile jest to niezbędne. Porty używane przez VNC oraz Radmin można znaleźć na stronach WWW.

Jeżeli otrzymanie stałego adres IP nie jest możliwe, warto sprawdzić, czy router ma wbudowaną funkcjonalność VPN. Pozwoli to utworzyć bezpieczniejsze połączenie bez potrzeby otwierania jakichkolwiek portów na zaporze ogniowej. Wymagane oprogramowanie po stronie klienta jest dostępne w systemie Windows XP oraz w wielu darmowych programach, np. OpenVPN (http://sourceforge.net/projects/openvpn ).

Inną opcją jest użycie systemów w rodzaju GoToMyPC, Webex czy Inquiero. Pomimo tego, że są to komercyjne usługi możliwe jest korzystanie z jednego konta przez kilku użytkowników, dzielących koszt usługi. Wszystkie wymienione systemy nie wymagają dodatkowego oprogramowania poza przeglądarką internetową oraz bez problemu przenikają przez wszystkie systemy zapór ogniowych.


TOP 200