Zbędne backupy

Windows utrudnia wykasowanie starych punktów przywracania systemu, można jednak temu zaradzić.

W Windows Me i XP, otwórz okno Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem dysk C:. Wybierz Właściwości | Oczyszczanie dysku. Kiedy pojawi się okno dialogowe, wybierz kartę Więcej opcji i wciśnij przycisk Oczyść w sekcji Przywracanie systemu.

Zobacz również: