Wyzwanie SOA

Przezwyciężyć sceptycyzm

Wyzwanie SOA

Wdrożenie systemów ERP w architekturze SOA nastręcza dziś wielu problemów nie tylko technologiczno-organizacyjnych. Ogromną barierą okazują się ludzie, którzy wzbraniają się przed czymś nowym, niesprawdzonym, w dodatku zdaniem niektórych niezbyt przydatnym. Jak zjednać nieprzekonanych? Oczywiście metodą małych kroków. Na początku warto określić jeden obszar bądź jeden proces, którym chcemy się zająć. Potem przełożyć go na odpowiednie definicje i zaimplementować. Każdy następny krok okazuje się coraz łatwiejszy i nowe funkcjonalności bądź definicje procesów będą uruchamianie coraz szybciej.

Do zjednania decydentów warto wykorzystać nowe możliwości oferowane przez narzędzia określane mianem technologii Web 2.0, takie jak Adobe FLEX czy AJAX. Umożliwiają one tworzeniem całkiem nowych wizualizacji, czyniących interfejs przyjaznym zarówno w nawigacji, jak i użytkowaniu. Rozwiązania oparte na SOA również zaczynają wychodzić do użytkownika z informacją, a nie użytkownik musi docierać do informacji. Na przykład jeżeli plan sprzedaży na dany dzień nie jest realizowany, to o odpowiedniej godzinie wysyłany jest komunikat SMS-em bądź e-mailem do dyrektora sprzedaży wraz z odpowiednim raportem. Warto wykorzystać te zalety przy promowaniu nowych rozwiązań wśród użytkowników biznesowych w firmie.

Nowy wymiar integracji

Implementacja systemów ERP w architekturze SOA to prawdziwy przewrót w podejściu do aplikacji biznesowych. Nowy system przestaje być już tylko zbiorem zintegrowanych ze sobą modułów. Staje się platformą, która umożliwia łatwe tworzenie nowych funkcji opartych na usługach, nowych bądź tych już od dawna używanych).

Integracja rozwiązań ERP z infrastrukturą IT postępuje coraz bardziej i dziś sięga już warstwy sieciowej, która inteligentnie bada, co przesyłane jest w sieci. Rozwiązania w nowej architekturze są coraz bardziej zintegrowane z popularnymi aplikacjami wykorzystywanymi przez użytkowników końcowych, takimi jak chociażby czy IBM Lotus Domino. To tylko kolejny dowód, że implementacja nowej architektury jest możliwa i co więcej przynosi wiele korzyści. Podejście SOA wymaga dyscypliny i odpowiedniego przygotowania, jednak korzyści, jakie z niego płyną, da się zauważyć bardzo szybko, co również odbija się w efekcie końcowym na pozytywne wyniki firmy, która zdecydowała się na takie podejście.

Jacek Bugajski jest niezależnym konsultantem w dziedzinie technologii biznesowych, z wieloletnim doświadczeniem w pracy u jednego z wiodących dostawców systemów ERP.

Kluczowe wyzwania dla wdrożenia SOA

Centralizacja zasobów IT

Umożliwia scalanie procesów i ułatwia zarządzanie całym rozwiązaniem, co prowadzi do zmniejszenia liczby systemów. Im mniej systemów, tym niższy koszt ich utrzymania.

Maksymalizacja wykorzystania istniejących zasobów

Nie ma sensu robienie wszystkiego od początku. Lepszym wyjściem jest stworzenie rozwiązań, które pozwolą na dialog między starszymi aplikacjami według standardów SOA.

Standaryzacja wzorcowych metadanych i procesów

Każdy projekt wdrożenia rozwiązań opartych na SOA musi uwzględniać etap modelowania, definiowania i standaryzacji. Pozwala on na zbudowanie "wzorca" rozwiązania ERP.

Optymalizacja wdrażanych rozwiązań

Oznacza to nie tylko pracę nad stworzeniem przyjaznego interfejsu, ale także unifikację dostępu do danych. Służą temu rozwiązania portalowe.

Bezpieczeństwo

Przy tak złożonych architekturach i modelach wymiany danych bardzo łatwo o lukę bądź wyciek cennych informacji.


TOP 200