Wygaszacz na smyczy

Domyślny wygaszacz ekranu Windows XP uaktywnia się np. gdy na monitorze wyświetlany jest ekran logowania do systemu i przez określony czas użytkownik nie podejmuje żadnej akcji. Nie jest on jednak najatrakcyjniejszy wizualnie...

Jeżeli nie chcesz marnować czasu na szukanie odpowiedniej opcji zmieniającej wygaszacz, a chcesz to zrobić bez zaśmiecania Windows dodatkowymi "zewnętrznymi" wygaszaczami, powinieneś dokonać zmian w niezastąpionym Edytorze rejestru.

W systemie zainstalowanych jest kilka wygaszaczy - znajdują się one w katalogu %windir%\ SYSTEM32, a rozpoznasz je po rozszerzeniu scr. Dwukrotne kliknięcie w plik powoduje uruchomienie wygaszacza. Możesz spośród nich wybrać domyślny wygaszacz Windows.

Cała sztuka polega na tym, aby w kluczu

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

kliknąć dwukrotnie ikonę wartości SCRNSAVE.EXE i przypisać jej nazwę dowolnego wygaszacza ekranu, który wcześniej wybrałeś.

W obrębie tego klucza można zmienić także i inne ustawienia, jak choćby przedział czasu nieaktywności (w sekundach), po upływie którego zostaje włączony wygaszacz (wartość ScreenSave TimeOut). Domyślna wartość to 600 sekund, czyli 10 minut.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200