Własna nazwa okna IE

Jeśli znudziła nam się domyślna nazwa tytułu okna przeglądarki Internet Explorer, dzięki prostej modyfikacji Rejestru w Windows XP możemy ją zmienić na dowolną własną.

Domyślnie do tytułu każdego okna przeglądarki Internet Explorer dodawana jest nazwa "Microsoft Internet Explorer". Jeśli chcemy, aby nasza przeglądarka wyróżniała się z tłumu i miała swój własny charakter, w miejsce domyślnej nazwy możemy wpisać dowolny ciąg znaków. Wystarczy jedynie prosta modyfikacja w Rejestrze.

Uruchamiamy edytor Rejestru (Start | Uruchom wpisując polecenie regedit) i szukamy następującego miejsca:

"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\

Internet Explorer\Main"

Tworzymy tam nową wartość typu REG_SZ (Nowy | Wartość ciągu), nadając jej nazwę Window Title. Przy pomocy polecenia Modyfikuj zmieniamy dane jej wartości, wpisując w okno dialogowe Dane wartości dowolny ciąg znaków.


TOP 200