Wirtualizacja pamięci masowych

Czy nie można by opracować rozwiązania, które pozwalałoby agregować dane przechowywane w dowolnych urządzeniach pełniących rolę pamięci masowych, i umieszczać je w pojedynczej puli zasobów, do której można uzyskać szybko dostęp i którą można łatwo zarządzać z jednego, centralnego miejsca? Można dzięki wirtualizacji pamięci masowych.

Czy nie można by opracować rozwiązania, które pozwalałoby agregować dane przechowywane w dowolnych urządzeniach pełniących rolę pamięci masowych, i umieszczać je w pojedynczej puli zasobów, do której można uzyskać szybko dostęp i którą można łatwo zarządzać z jednego, centralnego miejsca? Można dzięki wirtualizacji pamięci masowych.

Każdy bajt do wspólnej puli

Wirtualizacja pamięci masowych

Wirtualizacja pamięci masowych

Wirtualizacja to nic innego jak odpowiednie przedstawienie fizycznych pamięci masowych, co można osiągnąć stosując wyrafinowane metody abstrakcji. Technologia wirtualizacji maskuje przed użytkownikiem całą złożoność sieciowych pamięci masowych, budując logiczny obraz danych, który jest odizolowany od skomplikowanej struktury fizycznych urządzeń.

Specjalne oprogramowanie (dysponujące mechanizmami wirtualizacji pamięci) zbiera dane przechowywane na różnych typach sieciowych pamięci masowych (czyli na urządzeniach SAN, NAS i systemach pamięci masowej dołączonych bezpośrednio do serwera) i umieszcza je we wspólnej puli, którą można łatwo monitorować i administrować z pojedynczej konsoli zarządzania. W teorii wygląda to pięknie, ale co z praktyką? Jak dotąd technologia wirtualizacji jest jeszcze w powijakach.

Poszczególni producenci sieciowych pamięci masowych stosują różne metody wirtualizacji pamięci: niektórzy stosują mechanizmy wirtualizacji tylko w produkowanych przez siebie urządzeniach, podczas gdy inni stosują tę technologię do urządzeń pamięci masowej oferowanych także przez innych producentów.

Jednak na rynku nie ma takiego narzędzia, które działałoby globalnie - to jest pozwalałoby grupować wszystkie pamięci masowe i zarządzać nimi za pomocą jednego uniwersalnego i otwartego motoru wirtualizacji pamięci. Wiele firm oferuje narzędzia wirtualizujące dane, ale każde z nich realizuje to zadanie w inny sposób i w różnym stopniu.

Można wyróżnić trzy sposoby wirtualizacji pamięci masowych - zadanie to może być wykonywane przez serwer lub host, przez urządzenie zainstalowane w sieci lub przez macierz.

W ramach tej klasyfikacji firmy opracowują produkty oparte na:

  • wirtualizacji symetrycznej, zwanej też wirtualizacją "in band", realizowanej w ramach pasma (mówiąc inaczej - na ścieżce danych);

  • wirtualizacji asymetrycznej, zwanej też wirtualizacją "out-of-band", realizowanej poza pasmem (na zewnątrz ścieżki danych).
W implementacjach w "ramach pasma" urządzenie wirtualizujące jest usytuowane na ścieżce danych między serwerem a pamięcią masową. Urządzenie takie przekazuje dane oraz całą inteligencję do dołączonych do niego macierzy. W implementacjach "poza pasmem" zarządzaniem danych (wymienianych pamięcią masową i serwerem, przełącznikiem czy też ruterem) zajmuje się serwer lub macierz.

Producenci stosują rozwiązania wirtualizujące dane przechowywane na urządzeniach typu SAN i NAS. Niektóre programy potrafią tworzyć wspólną pulę, która zawiera dane odczytywane z obu typów wymienionych powyżej urządzeń.

Przyglądając się siedmiu największym producentom pamięci masowych (Hewlett-Packard, Compaq, EMC, Sun, Network Appliance, IBM i Hitachi Data Systems) można zauważyć, że tylko kilka z nich ma do końca określone strategie wirtualizowania zasobów.

  • HP oferuje wirtualizację na wszystkich trzech poziomach. Firma, która ma oprogramowanie instalowane na serwerach lub na macierzach dyskowych (chodzi o takie produkty jak OpenView Storage Allocator i Virtual Array), przejęła w 2001 r. przedsiębiorstwo StorageApps, co zaowocowało tym, że w jej ofercie pojawiło się rozwiązanie oparte na specjalnym urządzeniu sieciowym. Chodzi o produkt noszący nazwę SANlink.

  • Compaq pracuje nad urządzeniem VersaStor, które jest jednym z elementów firmowej strategii noszącej nazwę Enterprise Network Storage Architecture 2.

  • Firma EMC (znana z produkcji doskonałych urządzeń pamięci masowej) wirtualizuje dane tylko w jeden sposób - przez . Firmowa strategia Automated Information Storage zakłada, że w przyszłości wspólna wirtualna pula będzie mogła być tworzona przez oprogramowanie instalowane na macierzach dyskowych oraz na serwerach.

  • Sun umieścił w swojej ofercie na początku 2002 r. rozwiązanie noszące nazwę StorEdge 6900. jest tu realizowana przez macierz, która wykorzystuje oprogramowanie opracowane przez firmę Vicom.

  • Firma Network Appliance podpisała ostatnio porozumienie z NuView celem opracowania pamięci masowej Common Information File System. Może ona być instalowana w sieciach Windows NT/2000.

  • IBM pracuje intensywnie nad technologią Storage Tank (wirtualizacja pamięci masowych). Big Blue, jak zwykło się nazywać IBM, przygotowuje też dwa kolejne rozwiązania: pierwsze to wirtualizacja realizowana przez macierz, a drugie to urządzenie sieciowe (zaprojektowane przez firmę DataCore).

TOP 200