Wiele folderów - jeden widok plików

W systemie Windows XP, w zależności od folderu, pliki wyświetlane są w różny sposób, a to jako ikony, a to jako miniatury. Może to wydać się irytujące, spróbujmy zatem ujednolicić widok plików we wszystkich katalogach na dysku.

Aby ustawić ten sam widok dla wszystkich folderów otwórz folder i w menu Widok wybierz odpowiednią pozycję, np. Listę. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów. Na karcie Widok kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich folderów.

Pojawi się okno informujące, że ustawienia wszystkich folderów zostaną dostosowane do widoku bieżącego folderu oprócz pasków narzędzi i zadań folderów. Odtąd we wszystkich folderach pliki będą wyświetlane w formie listy.

Aby powrócić do tych ustawień folderów, które obowiązywały po zainstalowaniu systemu Windows XP, należy na karcie Widok w menu Narzędzia/Opcje folderów kliknąć przycisk Resetuj wszystkie foldery.


TOP 200