Wiadomości SMS na usługach korporacji

Komercyjne wykorzystanie usług SMS, dostępnych w sieciach komórkowych, tylko z pozoru wydaje się łatwe. Firmy samodzielnie próbujące wysyłać SMS-y mogą napotkać wiele problemów technicznych.

Komercyjne wykorzystanie usług SMS, dostępnych w sieciach komórkowych, tylko z pozoru wydaje się łatwe. Firmy samodzielnie próbujące wysyłać SMS-y mogą napotkać wiele problemów technicznych.

Użytkownicy SMS wg wieku

Użytkownicy SMS wg wieku

Coraz więcej firm dostrzega korzyści wynikające z wykorzystania komunikatów SMS przy przeprowadzaniu badań ankietowych, reklamowaniu produktów i usług. SMS-y mogą być również stosowane do kontaktów z pracownikami - do alarmowania administratorów o awariach, przypominania o spotkaniach, informowania o ważnych e-mailach itd. Włączenie SMS-ów do korporacyjnego systemu komunikacyjnego gwarantuje, że informacja dotrze do pracownika bez względu na to, czy znajduje się on w firmie czy w domu i czy ma dostęp do komputera.

Firmy decydujące się wykorzystać komunikaty SMS mogą wybrać spośród dwóch modeli implementacji: implementacji samodzielnej, poprzez połączenie własnego systemu IT z centrami SMS (SMSC) wszystkich operatorów lub przeprowadzonej z pomocą wyspecjalizowanych firm, które posiadają infrastrukturę gwarantującą dostarczenie w określonym czasie komunikatów SMS do dowolnego krajowego operatora GSM.

Samodzielnie, czyli droga przez mękę

Firmy decydujące się na samodzielną realizację systemu powiadamiania z wykorzystaniem SMS-ów czeka trudna przeprawa. Jeśli ma on być stosowany komercyjnie, a jednocześnie firma chce mieć pewność, że wysłany SMS dotarł do adresata, konieczna jest budowa systemu w pełni transakcyjnego, uznającego powodzenie dostarczenia komunikatu dopiero w momencie potwierdzenia przez centrum SMSC operatora. Ze względu na to, że nie wszyscy polscy operatorzy umożliwiają klientom bezpośrednie włączenie do centrum SMSC (to, czy klient uzyska taką możliwość, zależy również od wolumenu przesyłanych przez niego SMS-ów i prestiżu), zdarza się, że SMS-y giną gdzieś po drodze. Może się okazać, że przeciążona bramka operatora, z której korzysta klient, nie przekaże SMS-a do centrum SMSC lub nie odeśle potwierdzenia do klienta, mimo przekazania komunikatu do SMSC. Problemy mogą skutkować zarówno niedostarczaniem SMS-ów, jak i dostarczaniem ich w wielu egzemplarzach, np. gdy system klienta wymusza retransmisję w przypadku braku potwierdzenia od SMSC.

Wiadomości do SMSC można przekazywać na dwa sposoby: za pośrednictwem modemu GSM-owego (najpopularniejszy to Siemens M1, ale jest również możliwe zastosowanie w tym celu zwykłego telefonu ze stale dołączonym zasilaczem) oraz poprzez dedykowane, szyfrowane łącza zestawiane między sieciami klienta i operatora. Pierwszy przypadek można zastosować, jeśli wolumen przesyłanych SMS-ów wynosi nie więcej niż kilka tysięcy na dobę. W przypadku większej liczby warto dysponować łączem do SMSC.

Operatorzy przyłączają klientów do swoich sieci łączami X.25 lub Frame Relay wykorzystującym protokół IP. Chociaż łącza X.25 można uznać za przeżytek, to warto podkreślić, że polscy klienci w tym przypadku i tak są w komfortowej sytuacji. Zagraniczni operatorzy dysponują znacznie większą gamą obsługiwanych łączy i protokołów i często klienci muszą stosować wiele różnych mediów komunikacyjnych, by móc korzystać z każdego SMSC.

Firma zainteresowana samodzielnym wysyłaniem SMS-ów musi oddelegować programistów, którzy stworzą odpowiednie interfejsy umożliwiające komunikację z SMSC. Dla utrudnienia: każde z centrów SMS pracujących w Polsce pochodzi od innego producenta i posługuje się różnymi protokołami komunikacyjnymi. Co więcej, operatorzy okresowo aktualizują wersje obsługiwanych protokołów, a każda z nich przynosi nową funkcjonalność i nie zawsze jest w pełni kompatybilna z dotychczas stosowaną. Instalowanie nowej wersji oprogramowania z kolei może być przyczyną problemów, o czym boleśnie przekonują się firmy współpracujące z operatorami.

Problem klienta i problem operatora

Jak powinien wyglądać prawidłowo zbudowany system komunikacji opartej na SMS-ach? Przede wszystkim powinien udostępniać pełną, dwukierunkową komunikację z SMSC i funkcjonować w modelu transakcyjnym, umożliwiającym zakończenie transakcji dopiero po otrzymaniu od SMSC potwierdzenia dostarczenia wiadomości do telefonu lub numeru (SMSC zazwyczaj wysyła potwierdzenie otrzymania wiadomości, a dopiero potem potwierdzenie jej dostarczenia do wskazanego telefonu).

Zastosowanie modelu transakcyjnego jest szczególnie istotne w przypadku usług Premium SMS, w których abonent jest obciążany znacznie wyższymi kosztami przesłania SMS-a, a przychód z tego tytułu jest dzielony między operatora a firmę obsługującą numer Premium SMS. Teoretycznie aplikacja takiej firmy powinna być zintegrowana z systemem billingowym operatora - rachunek abonenta wysyłającego SMS jest obciążany nie w momencie jego dostarczenia do SMSC, ale później - w chwili otrzymania odpowiedzi od aplikacji, że SMSC poprawnie przesłało do niej SMS-a. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że transakcja nie zostanie poprawnie zamknięta, a abonent i tak zostanie obciążony kosztem wiadomości.


TOP 200