W grupie raźniej

ING Bank Śląski - nie bez przyczyny właśnie katowicki bank - tworzy centrum przetwarzania danych na potrzeby Grupy ING w Polsce. Większość projektów IT firm należących do ING ma być prowadzona wspólnie.

ING Bank Śląski - nie bez przyczyny właśnie katowicki bank - tworzy centrum przetwarzania danych na potrzeby Grupy ING w Polsce. Większość projektów IT firm należących do ING ma być prowadzona wspólnie.

ING Bank Śląski SA otworzył w 2001 r. w Katowicach nowe centrum przetwarzania danych. Trwają prace nad stworzeniem - także w obrębie tego miasta - centrum zapasowego. Niewykluczone że oprócz serwerów banku zostanie do niego przeniesiony sprzęt innych firm wchodzących w skład Grupy ING w Polsce, w tym m.in. ING.Nationale-Nederlanden Polska. Obecnie znajduje się w nim kilkanaście serwerów głównie IBM AS/400, stanowiących podstawową platformę dla systemów informatycznych wykorzystywanych w śląskim banku, i komputer mainframe IBM S/390, na którym działają hurtownia danych i aplikacje analityczne, w tym te do sprawo- zdawczości obowiązkowej na potrzeby Narodowego Banku Polskiego.

Obecnie wszystkie firmy dążą do redukcji kosztów, tak też dzieje się w sektorze bankowym. W ING Banku Śląskim jednym z projektów mających na celu obniżenie kosztów infrastruktury IT jest program konsolidacji serwerów. Ich liczba zostanie znacząco ograniczona. Przedstawiciele banku nie wykluczają także przeniesienia z platformy mainframe na midrange systemów analitycznych i hurtowni danych.

"Zaletą obecnej platformy jest fakt, że ma ona ogromną wydajność i pozwala na tworzenie wielu środowisk analitycznych. Jednakże skuteczność funkcjonowania platformy ciągle weryfikują posadowione na niej aplikacje, oprogramowanie narzędziowe i efektywność kosztowa całego środowiska" - mówi Ludomir Parfianowicz, dyrektor Departamentu Eksploatacji Systemów w ING Bank Śląski SA w Katowicach.

Na początek osiem regionów

Jeszcze w 1997 r. bank korzystał z kilku instalacji podstawowego systemu bankowego ICBS firmy Fiserv. W chwili rozpoczęcia wdrożenia nowego systemu bankowego zdecydowano się bowiem na dokonanie jego centralizacji w dwóch etapach. W roku 1994 obszar działania banku podzielono na osiem rejonów, w każdym działała osobna wersja systemu informatycznego, zainstalowana na serwerach AS/400. Całość była połączona siecią rozległą. Jako aplikacje klienckie zainstalowano także oprogramowanie Fiserv - PS Teller.

Jednocześnie z tworzeniem struktury regionalnej rozpoczęto prace nad budową tzw. regionu centralnego, który miał posłużyć jako baza do pełnej centralizacji systemu ICBS. W ramach tego przedsięwzięcia stworzono także rezerwową sieć rozległą wraz z - wykorzystującym łącza satelitarne Telbanku - systemem awaryjnym, zdolnym do przejęcia w ciągu 3 godz. wszystkich operacji przeprowadzanych w banku.

Przed ponad rokiem ING Bank Śląski zmodernizował sieć rozległą. W tym celu zastosowano routery Cisco. Pracuje ona obecnie z wykorzystaniem protokołu TCP/IP. Dzięki niemu przedstawiciele banku zamierzają w przyszłości stosować usługi VoIP (Voice over IP) do komunikacji wewnątrz banku. Bank ma także dwie sieci metropolitalne: w Katowicach i Warszawie. Funkcjonują one wg standardów TDM 155 i FDDI. Wkrótce planowane jest korzystanie z Gigabit Ethernet.

Korzystając z nowej sieci, stworzono także intranet. Zapewnia on łączność między pracownikami banku za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umożliwia udostępnianie im m.in. regulaminów i informacji o oferowanych produktach.

Cel - system centralny

Dopiero w dwa lata od rozpoczęcia wdrożenia systemu ICBS przystąpiono do jego centralizacji. Projekt polegał głównie na łączeniu regionalnych baz danych, a także przejmowaniu przez aplikacje systemu centralnego wszystkich funkcji systemów regionalnych, w tym obsługi klientów office i home bankingu. Obecnie z tego ostatniego korzysta ok. 35 tys. firm i klientów indywidualnych.

Na system centralny przełączono tak- że routing stacji roboczych użytkowników - przy czym systemy rejonowe nadal spełniają rolę węzłów sieci rozległej. Za ich pośrednictwem odbywa się obsługa bankomatów. Wszystkie działania, związane z konsolidacją systemu, przeprowadzano w weekendy, tak aby nie przerywać pracy oddziałów banku. Wówczas do systemu włączano nowe placówki. W czasie czterech lat procesu wdrożenia rozwiązania scentralizowanego utworzono ok. 100 nowych placówek banku. Zainstalowano także ponad 150 nowych bankomatów. Jednocześnie zakończono projekt budowy hurtowni danych na potrzeby sprawozdawczości i informacji zarządczej.

W roku 1998 powstał w pełni zintegrowany system informatyczny ze skonsolidowanymi bazami danych, zapewniający jednolitą obsługę wszystkich produktów i operacji bankowych, umożliwiający przeprowadzanie scentralizowanych elektronicznych rozliczeń wewnątrz banku i poza nim. Dokonano także pełnej konsolidacji wszystkich usług bankowych.

Zintegrowano również systemy transakcyjny ICBS i obsługi kart bankomatowych ARCSYS. Dane wymieniają one między sobą na bieżąco. Tak więc klient w każdej chwili wie, jakimi środkami dysponuje. Każda kwota zasilająca konto staje się w tym samym momencie dostępna także poprzez system bankomatowy. Podobnie dzieje się w przypadku innych kanałów dystrybucji, w tym Internetu.


TOP 200