Unia sfinansuje usługi

Dofinansowanie dla Call Contact Centre

Należy zaznaczyć, iż o ile CCC zostały wykluczone ze wsparcia w ramach działania 4.5.2, o tyle nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedsiębiorcy pragnący realizować taki projekt (jak również inne projekty z zakresu SSC) ubiegali się o dofinansowanie w ramach innych działań, w tym najpopularniejszego wśród przedsiębiorców działania 4.4 PO IG. W ramach tego działania na wsparcie innowacyjnych inwestycji przeznaczono ponad 1,4 mld euro, z czego ok. 426 mln euro zostało przeznaczonych dla przedsiębiorców w trakcie rundy aplikacyjnej która zakończyła się 31 lipca. Kolejna runda zostanie ogłoszona najprawdopodobniej dopiero na początku przyszłego roku. W ramach działania 4.4 dofinansowanie będą mogły uzyskać jedynie przedsiębiorstwa, które realizować będą projekt o wartości powyżej 8 mln zł, w ramach którego wdrażane będzie jednocześnie rozwiązanie technologiczne znane na świecie krócej niż trzy lata, bądź rozpowszechnione w branży w stopniu mniejszym niż 15%. Projekt będzie musiał również zakończyć się uruchomieniem produkcji nowego, znacząco ulepszonego produktu bądź usługi. Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że pomoc może być kalkulowana wyłącznie w oparciu o nakłady inwestycyjne, co może się okazać niekorzystne dla większości inwestorów z sektora usług. Jeśli jednak projekt spełnia powyższe wymagania, a dodatkowo wpisuje się szczegółowe kryteria oceny formalnie może starać się dofinansowanie. Trzeba jednak podkreślić, iż zainteresowanie przedsiębiorców działaniem 4.4 jest bardzo wysokie, co wspólnie z zaostrzonymi kryteriami oceny oznacza, zdecydowanie większą konkurencję w wyścigu po dotację.

SSC w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Inwestorzy zainteresowani rozpoczęciem działalności w formie SSC powinni również rozważyć możliwość uzyskania pomocy publicznej z tytułu działalności na terenie jednej z 14 polskich Specjalnych Stref Ekonomicznych („SSE”). Pomoc dostępna jest w formie zwolnienia z podatku CIT dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej na terenie SSE i która uwzględniona została w specjalnym zezwoleniu. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami na terenie strefy może być prowadzona działalność w większości obszarów aktywności SSC, w tym w formie CCC. Aby korzystać ze zwolnienia w podatku CIT przedsiębiorcy muszą prowadzić działalność na terenie SSE, co wiąże się z koniecznością uzyskania prawa do znajdujących się na jej terenie gruntów (poprzez zakup, wynajem gruntu znajdującego się na terenie SSE lub włączenie gruntu prywatnego w obręb SSE) oraz uzyskaniem zezwolenia na prowadzenie działalności.

Praktyka pokazuje jednak, że dla centrów usługowych optymalnym rozwiązaniem jest najczęściej najem powierzchni w budynkach biurowych objętych już statusem SSE. W przypadku SSE, maksymalna wysokość dostępnej pomocy wynosi (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji projektu) od 30% do 70% kosztów kwalifikowanych, które kalkulowane są podobnie jak w przypadku działania 4.5.2 PO IG, czyli np. dwuletnie koszty pracy. Korzyścią przedsiębiorcy jest wówczas prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w kolejnych latach do wysokości 30%-70% dwuletnich kosztów pracy.

Usługi są w centrum zainteresowania Zagraniczni inwestorzy, ze względu na bardzo atrakcyjne warunki dla prowadzenia takiej działalności na terenie Polski (m.in. koszt pracy, zachęty inwestycyjne), coraz częściej decydują się na otwarcie w naszym Centrów Usług Wspólnych obsługujących własne korporację, ale również świadczących usługi komercyjne dla zainteresowanych podmiotów. Warto zwrócić uwagę, iż w związku z dużym zainteresowaniem rynku, inwestycje z zakresu SSC coraz częściej traktowane są przez instytucje odpowiedzialne za przyznawanie pomocy publicznej w sposób priorytetowy. Dlatego planując rozpoczęcie prowadzenia działalności w takiej formie warto sprawdzić, czy efektywność ekonomiczna naszej inwestycji mogłaby zostać zwiększona przez uzyskanie wsparcia w postaci instrumentów pomocy publicznej.

Rafał Pulsakowski i Jacek Zimoch są członkami zespołu ds. pomocy publicznej .

Kryteria, które mogą przyczynić się do uzyskania dofinansowania:

  • rodzaj inwestycji (SSC, Centrum IT, Centrum Badawczo-Rozwojowe,
  • liczba planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy,
  • planowany odsetek pracowników z wyższym wykształceniem,
  • lokalizacja inwestycji,
  • konkurencyjność realizowanej usługi pod kątem jakościowym i cenowym, w porównaniu do obecnych na rynku,
  • zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE,
  • nawiązanie współpracy z firmami sektora MŚP.


TOP 200