Ukryta funkcja (Windows 95/98/Me/XP)

Co zrobić jeśli po uruchomieniu 'Pasjansa', w menu 'Gra | Opcje' zaznaczyliśmy nieumyślnie opcję 'Rozdaj trzy'?

Najprostszym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest oczywiście ponowna zmiana tej opcji (wybieramy menu Gra | Opcje i zaznaczamy opcję Rozdaj jedną) – w tym wypadku jednak karty zostaną ponownie rozdane. Jeśli chcemy tego uniknąć i mimo wybranej opcji Rozdaj trzy odkrywać po jednej karcie, wystarczy w trakcie odkrywania kolejnych z nich trzymać wciśnięte klawisze [Shift Ctrl Alt].

Zobacz również:

  • Będą dwa nowe certyfikaty Windows Server

TOP 200