Tworzenie obrazów ISO

Za pomocą narzędzia CDIMAGE otrzymujemy do rąk znacznie szerszy asortyment funkcjonalności nagrywania płyt CD/DVD niż oferuje system operacyjny. Możemy m.in. tworzyć własne obrazy płyt.

Program można pobrać z Internetu, jakkolwiek Microsoft oficjalnie nie udostępnia tego narzędzia prywatnym użytkownikom. CDIMAGE.EXE nie wymaga procedury instalacyjnej.

Do uruchamiania programu zalecamy używanie plików wsadowych, w których za wywołaniem cdimage umieszcza się argumenty spełniające określone zadania. Prostą kopię zapasową płyty uzyskamy np. dzięki wpisaniu w wierszu poleceń:

cdimage -l<etykieta> -h -jl -m <źródło> <cel>, gdzie:

<etykieta> - nazwa jaką nadamy nośnikowi

<źródło> - folder do zarchiwizowania

<cel> - folder docelowy obrazu ISO (wymagane jest podanie całej ścieżki, a za nią nazwy obrazu, np. %temp%\backup.iso)

Celem utworzenia startowej płyty CD, powyższe wywołanie należy uzupełnić o parametr b<plik_obrazu> (pomiędzy znaczniki "< >" należy wpisać nazwę obrazu startowego).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200