Tworzenie bazy MySQL

Pytanie: Muszę utworzyć bazę danych MySQL dla programisty PHP. Niestety nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc potrzebuję szybkiej pomocy. W jaki sposób utworzyć bazę, przenieść do niej przygotowaną strukturę i nadać odpowiednie uprawnienia. Proszę o krótki przewodnik.

Pytanie: Muszę utworzyć bazę danych MySQL dla programisty PHP. Niestety nie robiłem tego nigdy wcześniej, więc potrzebuję szybkiej pomocy. W jaki sposób utworzyć bazę, przenieść do niej przygotowaną strukturę i nadać odpowiednie uprawnienia. Proszę o krótki przewodnik.

Odpowiedź: Pierwszą czynnością będzie dostęp do bazy danych. Aby dostać się do bazy MySQL zabezpieczonej hasłem z uprawnieniami użytkownika mysql, należy wykonać następujące polecenie:

baza# mysql -u mysql -p

Jeżeli podamy poprawne hasło, możemy przystąpić do dalszych czynności. Nową bazę tworzymy wpisując polecenie:

mysql> CREATE DATABASE nazwa_bazy;

Utworzoną bazę możemy usunąć analogicznie, wpisując polecenie:

mysql> DROP DATABASE nazwa_bazy;

Aby dostać się do bazy, należy wpisać:

mysql> USE nazwa_bazy;

Spróbujmy utworzyć strukturę bazy z wcześniej przygotowanego pliku. Plik powinien posiadać rozszerzenie *.sql:

mysql> SOURCE dump.sql;

Kolejno przypisujemy użytkownika do utworzonej przez nas bazy:

mysql> GRANT USAGE ON nazwa_bazy.* TO [email protected];

Następnie nadajemy uprawnienia użytkownikowi i ustanawiamy hasło:

mysql> GRANT select,insert,update,delete,create,alter,drop ON nazwa_bazy.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'hasło';

Na koniec jeszcze odświeżenie uprawnień:

mysql> flush privileges;

i baza jest gotowa do użycia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200