Team Foundation PowerToys w Viście

Użytkownicy korzystający z Visual Studio z pewnością kojarzą pakiet Team Foundation PowerToys. Zapewne też przyszło im walczyć z nim w systemie Windows Vista, w którym po prostu nie chce się zainstalować. Jak ominąć ten problem?

Pakiet Team Foundation PowerToys skompresowany do pliku instalacyjnego nosi nazwę tfpt.msi - i jako taki pobierany jest ze stron Microsoftu. Próba jego uruchomienia (nawet z uprawnieniami Administratora) kończy się informacją o błędzie.

Aby zainstalować TFPT w Viście, zamiast bezpośrednio klikać plik tfpt.msi, należy uruchomić go z Wiersza polecenia działającego w trybie Administratora następującym poleceniem:

msiexec.exe /i tfpt.msi

Instalacja powinna przebiec bez zarzutu.


TOP 200