Szybsze procesy (Windows XP)

Windows XP daje znacznie większą kontrolę nad procesami użytkownika i działającymi w tle procesami systemowymi. Jak z tego korzystać?

Skrót [Cltr Alt Del], do niedawna utożsamiany wyłącznie z awaryjnym zamykaniem programów i restartowaniem systemu operacyjnego, umożliwia obecnie przyspieszenie wykonywania wybranych programów.

Windows XP udostępnia opcję ustalania priorytetu przypisanego danemu procesowi. Użyj skrótu [Ctrl Alt Del], a następnie na karcie Procesy, odszukaj nazwę programu, którego działanie chcesz przyspieszyć. Kliknij wybraną pozycję prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybierz opcję Ustaw priorytet, a następnie wybierz wartość Powyżej normalnego lub Wysoki. Zdecydowanie odradzamy jednak przypisywanie procesom użytkownika priorytetu Czasu rzeczywistego. Tak wysoki priorytet zarezerwowany jest właściwie tylko dla procesów systemowych, np. kontrolujących dostęp do dysków.