Szybciej z poziomu DOS-a

Jeżeli prędkość działania przedkładasz nad wygląd interfejsu, skorzystaj z poleceń dostępnych w oknie MS-DOS...

Za ikoną Otoczenie sieciowe kryje się praktyczne, choć powolne, narzędzie. Jeżeli prędkość działania przedkładasz nad wygląd interfejsu, skorzystaj z poleceń dostępnych w oknie MS-DOS. Po wpisaniu instrukcji

net view

na ekranie zostanie wyświetlona lista aktywnych komputerów danej grupy roboczej. Jeżeli uzupełnisz polecenie o nazwę komputera, wpisując

Zobacz również:

net view \<nazwa_komputera>

ujrzysz wszystkie zasoby, które są udostępnione w określonym pececie. Aby uzyskać dostęp do napędu sieciowego, wystarczy wprowadzić

net use <nape,d>: \<nazwa_komputera> <nazwa_zasobu>


TOP 200