Symulowany tryb chroniony

Jak wiadomo, system Windows XP Home nie oferuje tylu funkcjonalności co Professional, np. tych dotyczących praw dostępu w partycjach NTFS. Lepszą wygodę użytkownicy WinXP Home uzyskają w tym względzie korzystając z symulowanego trybu chronionego systemu.

Przypomnijmy, że w Win XP Home, aby definiować prawa dostępu w partycjach NTFS trzeba uruchamiać system w trybie chronionym. Tryb ten nie oferuje odpowiedniej rozdzielczości ekranu ani częstotliwości odświeżania (system wczytuje po prostu standardowy sterownik graficzny VGA, który powinien działać w połączeniu z każdą kartą graficzną). W Windows XP Professional polecenie Zabezpieczenia jest dostępne w każdym z trybów.

Aby uruchomić symulowany tryb chroniony systemu, który ułatwi pracę przy pzrydzielaniu nowych uprawnień partycji NTFS, należy otworzyć Rejestr (menu "Start | Uruchom | regedit") i odnaleźć klucz:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot"

Znajduje się tam podklucz "Option" - jeśli jest inaczej, należy go utworzyć. Następnym krokiem jest założenie wartości DWORD "OptionValue" i przypisanie jej cyfry 1.

Zobacz również:

  • Apple udostępnił aktualizacje czterech systemów operacyjnych

Przy następnym uruchomieniu Windows przywoła minimalny tryb chroniony.

W razie, gdy potrzebujesz trybu chronionego z obsługą sieci, przyporządkuj wartości "OptionValue" cyfrę 2. Uruchomienie systemu bez trybu chronionego następuje po przypisaniu zera wartości "OptionValue".

Podczas zwyczajnego uruchamiania w trybie chronionym, wciśnięcie klawisz F8 powoduje, że starter NTLDR przekazuje jądru NTOSKRNL.EXE parametr /SAFEBOOT. Tenże parametr jest odpowiedzialny za inicjację trybu chronionego, a jądro umieszcza stosowną wartość "OptionValue" (zależnie od wybranego trybu) w Rejestrze. Zaprezentowana metoda pozwala na ominięcie tego etapu. Jądro jest uruchamiane tak jak zazwyczaj, a informacja o trybie działania Windows zostaje pobrana z Rejestru dopiero przez usługi systemowe.

Niestety powoduje to sytuację, w której tylko niewiele usług można wczytać. Ponadto w tym trybie nie można usuwać np. problemów ze sterownikami - wymaga to zastosowania standardowego trybu chronionego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200