Spam pod Linuxem

Pytanie: Administruję serwerem pocztowym opartym na systemie operacyjnym Linux. Ostatnio otrzymuję bardzo dużo skarg od użytkowników otrzymującą niechcianą pocztę (spam). Czy istnieje łatwy sposób na zapanowanie nad tym zjawiskiem?

Pytanie: Administruję serwerem pocztowym opartym na systemie operacyjnym Linux. Ostatnio otrzymuję bardzo dużo skarg od użytkowników otrzymującą niechcianą pocztę (spam). Czy istnieje łatwy sposób na zapanowanie nad tym zjawiskiem?

Odpowiedź: Skutecznym narzędziem w walce z niechcianą pocztą jest Spamassassin (http://spamassassin.apache.org/ ). Wygodnie jest użyć narzędzia w konfiguracji oprogramowania spamc/spamd. Spamc jest klientem programu spamd. Spamd jest demonem programu spamassassin, znacznie zwiększającym wydajność analizy spamu. Konfiguracja spamassassin znajduje się przeważnie w pliku /etc/mail/spamassassin/local.cf, w zależności od użytej dystrybucji systemu Linux. Przedstawiamy przykładowy plik konfiguracyjny spamassassin:

#/etc/mail/spamassassin/local.cf

# Minimalna liczba punktów wymaganych do zakwalifikowania

# wiadomości jako spam

required_score 5.0

# Zmiana tematu wiadomości uznanej za możliwy spam

rewrite_header subject [SPAM]

# Opakowanie spamu w załącznik wiadomości

report_safe 1

# Włączenie systemu Bayes - statystycznej oceny wiadomości

use_bayes 1

# Włączenie autonauczania w systemie Bayes

bayes_auto_learn 1

# Włączenie lub wyłączenie sprawdzania sieciowych baz RBL itp.

skip_rbl_checks 0

use_razor2 1

use_dcc 1

use_pyzor 1

# Ustawienia językowe

ok_languages all

ok_locales all

Teraz kolej na konfigurację pakietu procmail. Plik konfiguracyjny można znaleźć w lokalizacji /etc/procmailrc. Konfiguracja może wyglądać następująco:

# /etc/procmailrc

# Poczta większa niż 256 kB nie będzie skanowana.

:0fw

* < 256000

| spamc

# Spamassassin oznacza pocztę za pomocą gwiazdek. Wiadomość oznaczona

# 15 gwiazdkami z pewnością jest niechcianą pocztą, więc odrzucamy ją

# nie dostarczając na konto użytkownika.

:0:

* ^X-Spam-Level: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/dev/null

Przedstawiona konfiguracja jest bardzo prosta, ale skuteczna. W przypadku większych wymagań zalecamy integrację spamassassin z serwerem poczty MTA. Ciekawą opcją będą także filtry antyspamowe konfigurowane indywidualnie dla użytkownika.


TOP 200