Serwer czy przeglądarka - co jest przyczyną błędów wyświetlania strony WWW?

Strona internetowa zawierająca dokumentację i inne cenne informacje, przywitała nas dziś zapytaniem o nazwę użytkownika i hasło do serwera "Weblogic". Nie zauważyliśmy takiego zachowania wcześniej, a serwer nigdy nie prosił o autoryzację. Wykorzystuję przeglądarkę Opera v.9.26. Jak mogę sprawdzić, czy problem stanowi przeglądarka czy serwer strony internetowej?

Jedną z dróg do sprawdzenia poprawności interpretacji strony przez klienta, będzie przeprowadzenie testu z wykorzystaniem różnych przeglądarek. Idealnym rozwiązaniem będzie test z wykorzystaniem przeglądarek Internet Explorer, Firefox i Opera, zainstalowanych na różnych komputerach. Aby w pełni kontrolować przebieg testu, dobrą metodą będzie wykorzystanie komputerów pracujących pod kontrolą tej samej wersji systemu operacyjnego. Jeżeli nie jest to możliwe, wersje systemów powinny być zbliżone, co zredukuje liczbę zmiennych elementów testu.

Może okazać się, że nie znajdziemy wystarczającej ilości czasu i zasobów do wykonania testu na kilku komputerach. W takim przypadku warto rozważyć wykorzystanie popularnej ostatnio techniki wirtualizacji maszyn. Na początek instalujemy bazową wersję systemu. Następnie instalujemy kolejne obrazy, zawierające system - przykładowo Windows XP - pochodzący z tego samego nośnika źródłowego. Każda instalacja zostanie powiązana z indywidualną przeglądarką (Internet Explorer, Firefox, Opera, itp.).

Po instalacji wszystkich wymaganych komponentów, warto zainstalować analizator pakietów. W naszym przypadku wykorzystaliśmy Wireshark (www.wireshark.org), który został zainstalowany na każdej maszynie wirtualnej. Analizator zapisuje całą aktywność sieciową oraz realizuje proces identyfikacji na poziomie pakietów. Jeżeli problem dotyczy konfiguracji lub zgodności przeglądarki, dzięki analizatorowi łatwiej będzie odnaleźć właściwą drogę do rozwiązania sprawy. Aby przetestować daną sytuację, uruchamiamy Wireshark oraz poszczególne przeglądarki internetowe. Następnie porównujemy każdy z przechwyconych zapisów pakietów, w celu odnalezienia rzeczywistego źródła problemów.

Czy można wykonać taki sam test na jednym systemie przy zainstalowanych trzech przeglądarkach? Z pewnością tak, ale należy precyzyjnie określić metodę kontroli testów. Możemy przecież spotkać się z sytuacją, w której jedna z przeglądarek działa prawidłowo z daną stroną, natomiast inna przeglądarka nie działa poprawnie. Praca pierwszej przeglądarki, może wpływać na błędy innej przeglądarki, co z pewnością wynika z różnic środowiska. Wykorzystanie wirtualizacji stacji roboczych pozwoli na pracę z wieloma systemami bez potrzeby wykorzystania wielu maszyn lub tworzenia wielu partycji na tej samej maszynie i uruchamiana z danej partycji przed każdym testem. Przetestowaliśmy zgłoszony problem i wygląda na to, że serwer działa już poprawnie.

***

Artykuł powstał na podstawie materiałów IDG.


TOP 200