Ścieżka do korzeni

Jak zmienić domyślne ścieżki dla źródłowych plików instalacyjnych, aby w razie potrzeby nie trzeba było za każdym razem używać instalacyjnej płyty CD z systemem?

Podczas instalowania system Windows ustala, z jakiego napędu i katalogu są czerpane źródłowe pliki instalacyjne. Ścieżkę, którą wykryje, zapisuje w Rejestrze. Jeśli na przykład zainstalowaliśmy system z płyty CD-ROM, będzie próbował odwołać się do niej za każdym razem, gdy będzie potrzebny jakikolwiek plik instalacyjny.

Chcąc uniknąć ciągłego wkładania płyty do napędu, wolimy skopiować archiwa instalacyjne na twardy dysk. W tym przypadku najwygodniej byłoby poinformować system o zmianie lokalizacji plików źródłowych i polecić mu korzystanie z nowej ścieżki. Rozwiązania problemu należy szukać w Rejestrze. Otwieramy Edytor Rejestru (Start | Uruchom i wpisujemy polecenie regedit). Jeśli używamy Windows 2000 lub XP, przechodzimy do klucza:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows NT\CurrentVersion"

Jeżeli dysponujemy systemem Windows 98 lub Me, przeskakujemy do klucza:

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion\Setup"

Niezależnie od posiadanej wersji Windows szukamy ciągu "SourcePath". Dane tej wartości określają miejsce przechowywania instalacyjnych plików systemu. Klikamy ją dwukrotnie, po czym wpisujemy żądaną ścieżkę. Restartujemy system, aby wprowadzić zmiany. W Windows 2000 i XP podaje się ścieżkę do plików, które na płycie instalacyjnej znajdowały się w katalogu \i386. W przypadku Windows 98\Me należy wpisać ścieżkę do archiwów, których pierwotna lokalizacja mieściła się w katalogu \98 lub \9X.

Zobacz również:

  • Styczeń 2023 roku był miesiącem ważnych aktualizacji

W Windows Me kopiowane są wszystkie archiwa instalacyjne już podczas instalacji na twardy dysk komputera. Umieszczane są w katalogu %windir%\OPTIONS\INSTALL. Dlatego wartość ciągu "SourcePath" nie odnosi się w tym przypadku do ścieżki, z której instalowano system, lecz do powyższego katalogu z zapasową kopią archiwów. Niemniej jednak sposób przenoszenia plików pozostaje bez zmian. Gdy powiadomimy system o zmianie katalogu instalacyjnego, nanosząc zmiany w Rejestrze, skopiujmy pliki źródłowe na nowe miejsce. Na koniec nie zapomnijmy o usunięciu katalogu %windir%\OPTIONS\INSTALL. W ten sposób zwolnimy ok. 150 MB na partycji systemowej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200