Router Cisco

Pytanie: Chcemy połączyć się z bazą danych klientów przy użyciu komputera PC z Windows, bezpośrednio do serwera baz danych. Serwer jest skonfigurowany do akceptacji połączeń wyłącznie z serwera www, używającego konta shell do logowania przez SSH. Co można zrobić?

Pytanie: Chcemy połączyć się z bazą danych klientów przy użyciu komputera PC z Windows, bezpośrednio do serwera baz danych. Serwer jest skonfigurowany do akceptacji połączeń wyłącznie z serwera www, używającego konta shell do logowania przez SSH. Co można zrobić?

Odpowiedź: Używając przekazywania portów SSH, można podłączyć się bezpośrednio do serwera baz danych przy użyciu tunelowania przez konto shell na serwerze www. Można nawet czytać i zapisywać tabele bazy danych przez tunel SSH, używając Microsoft Access i konektora MyODBC pobranego zhttp://www.mysql.com.

W celu ustanowienia tunelu SSH z linii komend, klient SSH powinien wpisać:

ssh -l loginID -L 3306:mysqlhost:3306 shellhost

Komenda ta powoduje zalogowanie się na konto shell jako loginID, łącząc lokalny port 3306 na komputerze PC z serwerem mysql na porcie 3306 przez połączenie SSH.

Większość graficznych klientów SSH pozwoli na ustawienie tunelu przez konfigurację lub wybór opcji, więc należy szukać ustawień Tunnel lub Port Forwarding i ustanowić takie samo połączenie. Przy pierwszym połączeniu warto upewnić się, czy tunel jest ustanowiony i połączony, zanim zaczniemy odpytywać serwer baz danych.


TOP 200