Rejestrowanie zdarzeń w sieci

Pytanie: W jaki sposób mogę użyć narzędzi systemu Unix do tworzenia kopii zapasowych?

Pytanie: W jaki sposób mogę użyć narzędzi systemu Unix do tworzenia kopii zapasowych?

Odpowiedź: Sporządzanie kopii zapasowej systemu to podstawowy obowiązek administratora. Istnieje wiele komercyjnych programów umożliwiających tworzenie kopii. Warto jednak zastanowić się, czy musimy płacić za oprogramowanie, jeżeli system Unix dostarcza narzędzi, które z pewnością zaspokoją podstawowe potrzeby.

Podstawą backupu jest pełna kopia całego systemu. Istnieje wiele narzędzi systemu Unix (dd, dump, cipo, tar), ale dd ma jedną istotną zaletę. Polecenie:

dd if=/dev/hda1 of=/dev/nst0

tworzy obraz dysku hda1 na taśmie (zakładając, że streamer to urządzenie /dev/nst0). Polecenie może wydawać się niezbyt użyteczne, ponieważ nie odtworzymy w ten sposób pojedynczych plików z taśmy. Jego zaletą jest możliwość szybkiego odtworzenia całej partycji.

Do szczegółowych kopii warto użyć narzędzia tar. Składnia polecenia wygląda następująco:

tar cvf /dev/nst0 -X lista.txt

gdzie plik lista.txt zawiera katalogi nieistotne do późniejszego odtworzenia systemu, wyłączone z kopii:

/proc/*

/tmp/*

/dev/*

Archiwum przygotowane w ten sposób pozwala na odzyskanie dowolnego pliku z kopii zapasowej.

Warto przy tworzeniu kopii zapasowej stworzyć listę plików podlegających archiwizacji. Do tego celu używamy polecenia:

tar cvf /dev/nst0 -X lista.txt >& kopia

Kopie powinny być tworzone systematycznie, w czym pomoże poprawnie skonfigurowane systemowe oprogramowanie cron.


TOP 200