Punkty przywracania

Windows Me i XP dysponują funkcją tworzenia tzw. punktów przywracania, które umożliwiają zapisywanie bieżącego stanu całego systemu w celu późniejszego odtworzenia. Jak utworzyć taki punkt i później odtworzyć z niego system?

Windows Me i XP dysponują funkcją tworzenia tzw. punktów przywracania, które umożliwiają zapisywanie bieżącego stanu całego systemu w celu późniejszego odtworzenia. Dzięki temu można cofać niepożądane operacje. W ramach zakładania punktu przywracania ważne pliki systemowe, a także Rejestr są kopiowane do określonego obszaru na dysku.

Przywołujemy narzędzie, klikając menu Start | Programy | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Przywracanie systemu. Zaznaczamy opcję Utwórz punkt przywracania i klikamy przycisk Dalej. Nadajemy zakładanemu punktowi możliwie opisową nazwę.

Zobacz również:

  • Styczeń 2023 roku był miesiącem ważnych aktualizacji

Aby odtworzyć zapisany uprzednio stan systemu, otwieramy program Przywracanie systemu (jw.), wybieramy opcję Przywróć komputer do wcześniejszego stanu i stosujemy się do wskazówek kreatora.

Tworzenie punktów przywracania zaleca się przede wszystkim przed instalowaniem sterowników lub oprogramowania. Mało doświadczeni użytkownicy powinni pamiętać o tej funkcji także przed modyfikowaniem Rejestru czy zmianami konfiguracji z poziomu Panelu sterowania. W razie problemów będziemy mogli zrekonstruować stan systemu sprzed niefortunnej operacji. Z drugiej strony warto założyć punkt przywracania tuż po zainstalowaniu cennej aplikacji, aby zachować na później jej konfigurację.

Wadę funkcji stanowi to, że przywracanie poprzedniego punktu jest możliwe tylko w przypadku, gdy Windows daje się uruchomić (przynajmniej w trybie awaryjnym).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200