Przyłóż ucho do sieci

Drugim wyznacznikiem klasy analizatora jest zakres obsługiwanych protokołów sieciowych. Większość sond obsługuje wszystkie protokoły sieci LAN - zarówno nisko-, jak i wysokopoziomowe. Dodatkowa obsługa protokołów sieci rozległych wiąże się z reguły z większym wydatkiem. Wybór powinien zależeć od aktualnej i planowanej heterogeniczności firmowej sieci - nie warto płacić dodatkowo za protokoły, które nigdy nie będą użyte.

Sporadycznie czy regularnie?

Do analizy sieci można podejść w dwojaki sposób. Pierwszy polega na analizach sporadycznych, wykonywanych z reguły w momencie wykrycia poważniejszych nieprawidłowości. Drugi sposób to stała analiza ruchu, wczesne wychwytywanie trendów w celu zapobieżenia problemom. Oba podejścia mają zalety i wady. Pierwsze jest "reaktywne", nie obciąża jednak stale sieci. Drugie, choć bardziej kompleksowe i "proaktywne", wymaga instalowania oddzielnych sond lub agentów programowych w każdym segmencie sieci. Zastosowanie takiego rozwiązania w sieciach przełączanych jest jednak drogie, ponieważ oddzielnym segmentem może być każdy komputer w sieci. Wybór metody zależy zatem od uwarunkowań i priorytetów. Można jednak zaryzykować tezę, że analizatory przenośne stosuje się zwykle do analizy stosunkowo niedużych sieci. W przypadku dużych, a zwłaszcza rozległych sieci bardziej uzasadnioną opcją wydaje się rozwiązanie z rozproszonymi agentami, przekazującymi efekty swojej pracy centralnej konsoli.

Współczesne analizatory sieci umożliwiają nie tylko zbieranie podstawowych informacji i statystyk - ułatwiają także administratorowi ich interpretowanie za pomocą modułów eksperckich. Zawsze przed podjęciem decyzji o zakupie warto dokładnie przeanalizować ich przydatność i zakres funkcjonalny.

Istnieje wiele pomniejszych kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze sondy. Niedocenianym ułatwieniem jest możliwość oglądania tych samych danych źródłowych na więcej niż jednej konsoli - umożliwia to lepszą koordynację działań. Ze względu na to, że analizatory sieci mogą posłużyć jako narzędzie do włamania, należy dążyć do wyboru rozwiązania zabezpieczonego przed nieuprawnionym dostępem, np. za pomocą hasła.

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą potrzebować rozwiązań, które, oprócz analizy pracy sieci, mogą pełnić funkcję zaawansowanych symulatorów generujących ruch sieciowy określonego typu, co pozwala symulować np. wpływ uruchomienia nowych aplikacji na funkcjonowanie sieci - i to jeszcze przed ich zainstalowaniem. Na rynku dostępne są rozwiązania sterujące przepływem ruchu w różnych punktach sieci.

Większość firm kupujących w Polsce analizatory sieci to operatorzy telekomunikacyjni lub transmisji danych. Głównym celem zakupu jest badanie sieci pod kątem zgodności z gwarancjami poziomu usług (SLA). Wzrost zainteresowania tego typu rozwiązaniami jest również zauważalny w segmencie dużych firm, posiadających rozległą strukturę organizacyjną. Co ciekawe, zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim modele analizatorów z wyższej półki.


TOP 200