Przerywane połączenia

Jeśli łączycie się z Internetem za pośrednictwem modemu analogowego, nie obce są Wam sytuacje, w których nawiązywane połączenia zrywały się tak szybko, że nie byliście w stanie otworzyć pojedynczej strony WWW. Co robić?

W tej sytuacji, można spróbować 'narzucić' modemowi podtrzymywanie nawiązanego połączenia z Internetem, nawet mimo zaniku sygnału. Aby wprowadzić odpowiednie zmiany w konfiguracji modemu, przejdź do Panelu Sterowania (wybieramy menu Start | Ustawienia | Panel Sterowania), otwórz moduł Modem i wybierz opcję Właściwości. Następnie przejdź do zakładki Połączenie " i kliknij przycisk Zaawansowane". Odszukaj pole Dodatkowe ustawienia i wpisz w nim wartość S10=50.

Dzięki wprowadzonym zmianom, nawet w przypadku braku sygnału, podtrzyma połączenie przez 5 sekund, podczas których zanikający sygnał zwykle zdąży powrócić. Jeśli uznacie, że wasz modem potrzebuje więcej czasu możecie wydłużyć czas oczekiwania, zwiększając wartość wpisaną w polu Dodatkowe ustawienia. Nie jest to jednak zalecane, ponieważ może zaowocować znacznym spowolnieniem pracy modemu.


TOP 200