Problem z radiolinią

Mam problem z połączeniem radiolinii do routera. Urządzenia połączone są kablem Cat5e. Gdy sieć pracuje w pełnym obciążeniu, pojawiają się straty pomiędzy routerem a radiolinią. Sumaryczna przepustowość radiolinii jest względnie niska w porównaniu do deklarowanej przez producenta. Testuję połączenie za pomocą pakietów ICMP. Przy niewielkim obciążeniu sieci, odpowiedzi na testowe pakiety ICMP powracają bez problemu. Co może być przyczyną problemu?

Opisane objawy wskazują na problem z ustawieniami trybu dupleksu, pomiędzy radiolinią, a przyłączonym do niej routerem. Problem z trybem dupleksu występuje w przypadku, gdy porty radiolinii i routera nie są skonfigurowane do wykorzystywania tych samych ustawień. Problemy pojawiają się także, gdy oba końce połączenia nie są ustawione w trybie automatycznego negocjowania tego trybu. Jeżeli jeden koniec połączenia jest skonfigurowany do korzystania z trybu full duplex, natomiast drugi koniec korzysta z trybu automatycznego, negocjacja zakończy się błędem. Poprawnie zostanie wykryta jedynie prędkość połączenia. Zgodnie z założeniami standardu, system skonfigurowany do korzystania z automatycznej negocjacji, użyje w tym przypadku trybu half duplex.

Tryb half duplex wykrywa kolizje, natomiast tryb full duplex nie realizuje tego zadania. Pojawiające się błędy będą przyrastały proporcjonalne do ilości ruchu. Przy niewielkim poziomie ruchu, sieć pracuje poprawnie niezależnie od ustawień. Jeżeli nie monitorujemy błędów na portach Ethernet urządzeń, możemy nie zauważać problemu. Gdy poziom ruchu wzrasta, pojawiają się błędy, wpływające na wydajność sieci. Koniec pracujący w trybie half duplex będzie notował kolizje oraz błędy sekwencji sprawdzania ramki FCS (Frame Check Sequence). Koniec pracujący w trybie full duplex będzie notował błędy FCS. Różne tryby dupleksu na końcach połączenia przeważnie są wywołane błędami konfiguracji. Rozwiązaniem problemu jest ustawienie obu końców połączenia w tryb automatycznej negocjacji lub wymuszenie identycznych ustawień trybu dupleksu.

Większość nawet nieskomplikowanych routerów sprzętowych, umożliwi nam obserwację oraz konfigurację opisanych parametrów. W systemie Linux popularnymi narzędziami wykorzystywanymi do tego celu są ethtool oraz mii-tool. Ustawienie trybu dupleksu w systemie Windows wymaga wybrania właściwości połączenia sieciowego, następnie wybrania opcji Konfiguruj i zakładki Zaawansowane. W oknie wyboru znajdziemy opcję Link Speed & Duplex, która umożliwi nam ustawienie żądanych parametrów.


TOP 200