Problem z drukarką w sieci

Pytanie: Drukarka jest przyłączona do serwera Windows NT na porcie LPT1 i udostępniona w sieci. Przez pewien czas pracowała poprawnie, ale obecnie nie możemy drukować dokumentów z konsoli serwera. Nie jest generowana żadna wiadomość o błędzie. Pozostali użytkownicy Windows 98 pracujący w sieci mogą drukować na tej drukarce bez problemu. Serwer oraz drukarka były restartowane kilkakrotnie. Ponowne zainstalowanie sterowników zakończyło się niepowodzeniem i komunikatem błędu "nieprawidłowa operacja". Następnie został uruchomiony program deinstalacyjny i ikona drukarki powróciła do folderu drukarek. W jaki sposób rozwiązać problem?

Pytanie: Drukarka jest przyłączona do serwera Windows NT na porcie LPT1 i udostępniona w sieci. Przez pewien czas pracowała poprawnie, ale obecnie nie możemy drukować dokumentów z konsoli serwera. Nie jest generowana żadna wiadomość o błędzie. Pozostali użytkownicy Windows 98 pracujący w sieci mogą drukować na tej drukarce bez problemu. Serwer oraz drukarka były restartowane kilkakrotnie. Ponowne zainstalowanie sterowników zakończyło się niepowodzeniem i komunikatem błędu "nieprawidłowa operacja". Następnie został uruchomiony program deinstalacyjny i ikona drukarki powróciła do folderu drukarek. W jaki sposób rozwiązać problem?

Odpowiedź: Omawiane rozwiązanie jest dobre do czasu, gdy działa prawidłowo. W przypadku problemów diagnostyka sytuacji jest bardzo skomplikowana. Dość często spotyka się sytuację, gdy dwukierunkowa komunikacja pomiędzy drukarką i portem LPT nie działa prawidłowo przy korzystaniu z sieci. Nawet postęp w rozwiązaniach sprzętowych nie rozwiązał problemów z drukarkami na portach LPT spowalniającymi serwery, oparte na przerwaniach powiązanych z portem równoległym.

Jeżeli klient Windows 98 może drukować, ścieżka przez sieć do drukarki jest prawidłowa i sprawna. Na początek warto sprawdzić, czy posiadamy zainstalowane wszystkie najnowsze uaktualnienia systemu Windows. Jeżeli na serwerze jest zainstalowany program antywirusowy, warto wyłączyć to oprogramowanie podczas instalacji uaktualnień. Po zaaplikowaniu wszystkich poprawek i zrestartowaniu serwera, należy sprawdzić i ewentualnie zainstalować najnowsze sterowniki do drukarki. Kolejno wyłączamy ponownie oprogramowanie antywirusowe, a następnie przeinstalowujemy sterowniki drukarki. Jeżeli otrzymamy takie same błędy, warto sprawdzić stronę wsparcia producenta lub zadzwonić do niego. Wsparcie może być niezbędne do usunięcia pozostałości plików oraz zapisów w rejestrze dotyczących sterownika drukarki.

Gdy wykonujemy tę czynność, koniecznie należy odłączyć drukarkę od serwera. Ponowne podłączenie drukarki powinno skutkować odnalezieniem jej przez system i instalację sterowników. Po zakończeniu tej czynności i prawdopodobnie kolejnym restarcie serwera, mamy poprawnie zainstalowane sterowniki drukarki.

Jeżeli nie rozwiąże to problemu, można sprawdzić w podglądzie zdarzeń, czy pojawiają się komunikaty dotyczące rozwiązywanego problemu. Sugerujemy także spojrzeć co dzieje się w buforze drukarki. Ostateczną czynnością będzie podłączenie zewnętrznego serwera wydruku do drukarki. Pozwoli to na umieszczenie drukarki blisko stacji roboczych i możliwość drukowania, gdy serwer będzie wyłączony lub restartowany.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200