Powiększenie (Windows)

Jeśli posiadasz mysz z kółkiem, możesz łatwo powiększać i pomniejszać aktualny widok.

Gdy wciśniesz i przytrzymasz klawisz [Ctrl] podczas obracania kółka myszy, zamiast przesuwać widok na początek i koniec dokumentu, będziesz zwiększać i zmniejszać bieżący widok strony. Pokręcając do przodu zwiększysz, a pokręcając do tyłu zmniejszysz aktualny stopień powiększenia. Opisana możliwość skalowania jest dostępna we wszystkich aplikacjach pakietu Office, a także w Internet Explorerze.

Zobacz również: