Poprzednie aktualizacje

Podczas instalowania pakietów aktualizacyjnych Service Pack, system domyślnie tworzy zapasowe kopie ich starszych wersji. Jeżeli po zaktualizowaniu system działa bez zarzutu, nie musisz przetrzymywać na dysku poprzednich łat i pakietów Service Pack.

Jeśli regularnie aktualizujemy swój system, na przykład chcąc go lepiej zabezpieczyć, z biegiem czasu zbierze się w zbędnych plikach od kilku do kilkuset megabajtów. Oprócz tego niezliczone foldery NTUNINSTALL zaśmiecą katalog Windows, nie wspominając o bałaganie na liście apletu Dodaj lub Usuń programy. Jeżeli po zaktualizowaniu system działa bez zarzutu, nie musimy przetrzymywać na dysku poprzednich łat i pakietów Service Pack.

Odnalezienie katalogów z zapasowymi kopiami plików aktualizacyjnych nie jest trudne. Po każdej aktualizacji w folderze WINDOWS pojawia się nowy katalog. Nazwy tych katalogów odpowiadają wzorcowi NTUNISTALL<numer>, gdzie <numer> oznacza identyfikator łaty nadany jej przez producenta. Wyjątek stanowią pakiety Service Pack, które gromadzą swoje kopie w folderze NTSERVICEPACKUNINSTALL.

Do usunięcia wspomnianych plików wymagane są uprawnienia administratora systemu. Logujemy się więc w systemie jako administrator lub użytkownik o równoważnych prawach i przywołujemy Eksploratora Windows. Wskazujemy menu Narzędzia | Opcje folderów i kartę Widok. Zaznaczamy opcję Pokaż ukryte pliki i foldery. W Windows XP usuwamy ponadto zaznaczenie pola wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego. Teraz możemy bezproblemowo usunąć foldery z kopiami aktualizacji. Pozostają jeszcze wpisy na liście apletu Dodaj lub usuń programy. Windows wyrzuci je automatycznie, gdy po usunięciu wspomnianych folderów będziemy klikać poszczególne wpisy z listy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200