Podział na sieci VLAN

Pytanie: Zarządzam czterema serwerami Novell - dwoma NW6.5 sp2 i dwoma NW5.0 sp6a. Serwery udostępniają sieciowe usługi dla pięciu budynków. Te pięć budynków jest częścią znacznie większego kompleksu, ale nie udostępniamy usług pozostałym budynkom. Chcielibyśmy zaimplementować VLAN na każdym piętrze. W jednym budynku mamy 40 użytkowników na piętrze oraz 40 użytkowników na pozostałych piętrach. Pozostałe budynki mają zbliżoną liczbę użytkowników na piętrze. Czy implementacja VLAN zmniejszy obciążenie serwerów?

Pytanie: Zarządzam czterema serwerami Novell - dwoma NW6.5 sp2 i dwoma NW5.0 sp6a. Serwery udostępniają sieciowe usługi dla pięciu budynków. Te pięć budynków jest częścią znacznie większego kompleksu, ale nie udostępniamy usług pozostałym budynkom. Chcielibyśmy zaimplementować VLAN na każdym piętrze. W jednym budynku mamy 40 użytkowników na piętrze oraz 40 użytkowników na pozostałych piętrach. Pozostałe budynki mają zbliżoną liczbę użytkowników na piętrze. Czy implementacja VLAN zmniejszy obciążenie serwerów?

Odpowiedź: Jeżeli użytkowników na piętrze nie jest dużo, dobrą ideą jest użycie jednego VLAN na piętro. Każdy administrator zna pojęcie domeny kolizyjnej oraz domeny rozgłoszeniowej. Podział dużej sieci na mniejsze fragmenty pozwala zredukować efekty rozgłoszeń oraz kolizji.

Przy użyciu VLAN dzielimy dużą sieć na małe sieci. Taka konfiguracja pomocna jest w identyfikacji problemów z komputerami. Przykładowo - gdy burza ruchu rozgłoszeniowego (broadcast storm) lub infekcja wirusa rozprzestrzenia się po sieci, ogranicza się to wyłącznie do danego VLAN. Podobnie w przypadku, gdy nowy PC zostanie dołączony do sieci i nie zostanie to przekazane administratorowi, możemy udać się bezpośrednio na określone piętro, zamiast szukać przełącznika i portu, do którego podłączono nieautoryzowane urządzenie. Ponieważ każdy VLAN ma inny numer podsieci, łatwo możemy zdiagnozować piętro oraz budynek, w którym znajduje się określony system.

Redukcja problemów dzięki VLAN może wpłynąć na wydajność sieci, która powinna być szybsza.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200