Podpisane makra

Jak tworzone przez siebie makra opatrzyć cyfrowym podpisem, tak aby uruchamiane były one bez zbędnych komunikatów lub ostrzeżeń?

Word lub Excel będą uruchamiały nasze makra bez zbędnych komunikatów, a ostrzeżenie będzie pojawiało się tylko w przypadku obcych makr. Aby wyposażyć makro w swój sygnowany certyfikat, musimy przywołać plik SELFCERT.EXE. Powinien znajdować się w katalogu instalacyjnym Office'a. Jeżeli brakuje go w systemie, wgrywamy go z instalacyjnej płyty.

Sposób wykonania tej czynności ilustrujemy na przykładzie Office'a XP - w pozostałych edycjach pakietu jest podobny. Przywołujemy program SETUP.EXE z krążka, zaznaczamy opcję Dodaj lub usuń funkcje w pierwszym oknie instalatora. W kolejnym rozwijamy gałąź Funkcje wspólne pakietu Office i klikamy ikonę podgałęzi Podpis cyfrowy dla projektów VBA. Na koniec zaznaczamy opcję Uruchamiaj z Mojego komputera i potwierdzamy przyciskiem Aktualizuj.

Uruchamiamy program SELFCERT.EXE i wpisujemy w wierszu Imię i nazwisko ciąg znaków, po którym będziemy mógł w przyszłości rozpoznawać swój certyfikat, a tym samym makra.

Aby wyposażać dowolne makra w utworzony uprzednio certyfikat, otwieramy żądany dokument. W oknie Edytora Visual Basic, które otworzymy klawiszami [Alt F11], przywołujemy menu Tools | Digital Signature. Następnie klikamy przycisk Wybierz, zaznaczamy żądany certyfikat i potwierdzamy przyciskiem OK. Następnie zapisujemy plik z poziomu Excela. Gdy po raz pierwszy otworzymy plik z podpisanym makrem, ujrzymy okno dialogowe z polem wyboru Zawsze ufaj makrom z tego źródła. Zaznaczając je, naniesiemy swój certyfikat na listę zaufanych źródeł.

Office 97, 2000, XP, 2003


TOP 200