Po co mi ten profil?

Kolejnym przydatnym rozszerzeniem w pakiecie Windows Server 2003 Resource Kit jest Delproof. Narzędzie to służy do usuwania zbędnych profili użytkownika nie tylko z naszego komputera ale także z wszystkich komputerów dostępnych w sieci.

Na komputerach tych musi być zainstalowany system operacyjny Windows 2000 lub XP, a użytkownik musi mieć uprawnienia administratora. Delproof nie ma - co warto odnotować - żadnego wpływu na bieżący profil użytkownika.

Delproof uruchamiany jest z wiersza poleceń. Zalecana jest ostrożność w korzystaniu z tego rozszerzenia, gdyż nie usuwa on kont, ale dane wszystkich użytkowników, którzy w danej chwili nie są zalogowani w systemie.

Zobacz również:

Przywołanie programu bez żadnego parametru wyświetla monit z pytaniem, czy zlikwidować dane wszystkich nieaktywnych - niezalogowanych - użytkowników. Przełącznik /p wymusza potwierdzanie usunięcia poszczególnych profilów.

Zastosowanie przełącznika /? powoduje wyświetlenie opisu pozostałych parametrów programu.

Pakiet Windows Server 2003 Resource Kit Tools dostępny jest tutaj.


TOP 200