Pliki z szablonów

Niektóre aplikacje umieszczają w menu Eksploratora skróty do swoich typów plików. Dzięki temu latwiej jest nam utworzyć dokument określonego typu. Jak rozbudować te skróty o nowe pozycje?

Nie musimy ograniczać się do domyślnych ustawień proponowanych przez system i zainstalowane aplikacje. Dokonując odpowiednich zmian w Rejestrze, umożliwimy sobie tworzenie dowolnych plików poleceniem Plik | Nowy - na dodatek z zastosowaniem własnych szablonów. Sposób wykonania tej operacji ilustrujemy na przykładzie plików HTML. Niemniej jednak możemy użyć tej metody do innych rodzajów plików, np. RTF, CSS, VBS czy BAT.

1. Przywołujemu Edytor Rejestru i przechodzimy do klucza "HKEY_CLASSES _ROOT\.html". W nowo zainstalowanym systemie Windows, bez żadnych aplikacji, znajdziemy tylko wartość ciągu o nazwie "(Domyślna)" i zawartości "htmlfile".

Zobacz również:

2. Tworzymy w obrębie klucza ".html" podklucz "ShellNew", w nim zaś wartość ciągu o nazwie "Data". Przypisujemy jej w polu Dane wartości łańcuch "<HTML>"<Body>"</Body>"</HTML>". Pozwoli to tworzyć zwykłe pliki HTML, jednak w razie potrzeby możemy uzupełnić wartość o inne znaczniki HTML.

3. Zamykamy Edytor Rejestru i otwieramy okno Eksploratora. Przywołujemy menu podręczne, a w nim polecenie Nowy (alternatywnie możemy przywołać menu Plik | Nowy). Pojawi się w nim nowe polecenie - HTML Document (nazwa może się różnić zależnie od wersji Windows). Chcąc tworzyć pliki z użyciem własnego szablonu, nie zakładamy na etapie 2. wartości "Data", lecz wartość ciągu "FileName". Przypisujemy jej w polu Dane wartości łańcuch "SZABLON.HTML".

4. Korzystając z dowolnego edytora HTML (również ze zwykłego edytora tekstowego) tworzymy plik HTML, który ma posłużyć za szablon. Nadajemy mu nazwę SZABLON.HTML i zapisujemy go w katalogu szablonów. W przypadku Windows 2000 i XP jest to katalog %userprofile%\SZABLONY (domyślnie: \DOCUMENTS AND SETTINGS\ ), a w Windows 98/Me - %windir%\SHELLNEW.


TOP 200