Plan przetrwania systemu IT po klęsce żywiołowej

Pytanie: Moje przedsiębiorstwo zaczęło rozważać stworzenie planu przywracania firmy do działania w przypadku klęski żywiołowej. Co powinien uwzględniać taki plan w odniesieniu do działu IT?

Pytanie: Moje przedsiębiorstwo zaczęło rozważać stworzenie planu przywracania firmy do działania w przypadku klęski żywiołowej. Co powinien uwzględniać taki plan w odniesieniu do działu IT?

Odpowiedź: Możemy określić tylko zarys takiego planu, ponieważ na zadane pytanie odpowiedź jest bardzo obszerna. Są dwie możliwości do wyboru - można wykonać plan samodzielnie albo zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie, która pomoże kierować procesem. Najważniejszą rzeczą, którą warto zapamiętać, jest fakt, że proces tworzenia planu powrotu do normalnego stanu w przypadku klęski nie będzie jednorazowym wysiłkiem. Należy okresowo przeglądać utworzony plan oraz testować różne jego warianty. Nie ma nic gorszego niż odkrycie problemów z planem, kiedy trzeba go wprowadzić w życie.

Tworząc własny plan lub korzystając z pomocy wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa, należy zastanowić się nad kilkoma sprawami. Po pierwsze, w firmie są serwery/systemy niezbędne, aby kontynuować codzienną pracę. Jeżeli posiadamy zapasowy sprzęt, warto sprawdzić, jak wiele czasu zajmie nam przywrócenie kopii najważniejszych serwerów z zapisu na taśmie.

Podczas klęski będziemy mieli do czynienia z sytuacją, że pracownicy nie będą mogli dotrzeć do miejsca pracy. Należy stworzyć zdalne połączenie z przedsiębiorstwem poprzez tunele VPN. Niezależnie od tego, czy używa się konwencjonalnego VPN czy SSL VPN, warto zdefiniować prawa dla użytkowników zdalnych. Istotną rzeczą jest przetestowanie usługi zdalnego dostępu do sieci produkcyjnej. Gdy zdalny dostęp będzie naprawdę potrzebny, połączenia VPN staną się oczywiste. Ważne jest ustalenie i napisanie procedur zdalnego dostępu do komputera dla każdego pracownika, który będzie w przyszłości potrzebował szybkiej informacji.

Jeżeli przedsiębiorstwo nie posiada obecnie bezpłatnego numeru telefonicznego, który jest częścią normalnych biznesowych operacji, należy pomyśleć o uzyskaniu jednego numeru wykorzystywanego w przypadku stanów zagrożenia. Pozwoli to na kontakt pracowników i klientów z firmą w każdych okolicznościach. Ważną opcją do rozważenia jest użycie VoIP w celu uzyskania łączności telefonicznej, bez względu na miejsce pobytu pracowników.

Koniecznie należy przygotować się i stworzyć system komunikacji radiowej, w przypadku utraty łączności kablowej. Zapasowe radiowe łącze do Internetu pozwoli zminimalizować ryzyko awarii światłowodów, czy kabli u dostawcy usług.

Bez względu na to, czy używa się części ustalonego planu wykonanego przez zewnętrzny zespół, czy wprowadza się własny plan, należy zlecić ocenę osobom trzecim, aby sprawdzić, czy nie pominęliśmy istotnych zagadnień. Warto jeszcze raz podkreślić, że plan powinien zostać przetestowany.


TOP 200