Otoczenie sieciowe z przeszłości (Windows XP)

W Otoczeniu sieciowym Windows XP komputery są sortowane według opisów. Tymczasem większość użytkowników przywiązała się do konwencjonalnego zestawienia, w którym komputery są uporządkowane według swoich nazw. Z tego względu warto przywrócić konwencję znaną z poprzednich wersji Windows. Jak to zrobić?

W małych, domowych sieciach, składających się zaledwie z kilku pecetów, można rozwiązać opisany problem w banalny sposób. Wystarczy nie opatrywać komputerów sieciowych komentarzami, a będą sortowane według swoich nazw. W większych sieciach nie można rezygnować z komentarzy. Aby uzyskać alfabetyczną listę komputerów, musisz wykonać opisane poniżej czynności. Najpierw załóż nowy folder w obrębie otoczenia sieciowego. Nie uda Ci się to z poziomu okna Eksploratora, więc trzeba użyć wiersza poleceń. Przywołaj wiersz poleceń i wpisz cd %userprofile%. W ten sposób przejdziesz do katalogu ze swoim profilem w obrębie katalogu Documents And Settings. Teraz wpisz polecenie: cd NetHood, aby przejść do katalogu, w którym znajdą się ręcznie wstawione elementy otoczenia sieciowego. Następnie utwórz nowy folder. Jeśli chcesz mieć zestawienie komputerów należących do swojej grupy, nadaj folderowi nazwę grupy roboczej. Wpisz w tym celu polecenie: md <grupa_robocza> zastępując zmienną <grupa_robocza> stosowną nazwą grupy. Na tym kończą się czynności, które należy wykonać z poziomu wiersza polecenia.

Gdy otworzysz otoczenie sieciowe (w Windows XP nosi nazwę Moje miejsca sieciowe), klikając ikonę na pulpicie lub polecenie w menu Start, ujrzysz utworzony przed chwilą folder. Zgromadzisz w nim skróty do komputerów, do których odwołujesz się w sieci. Przywołaj w tym celu okno Eksploratora, po czym kliknij przycisk Foldery na pasku przycisków standardowych. W lewej części Eksploratora pojawi się drzewo folderów. Teraz rozwiń gałąź otoczenia sieciowego. Klikając poszczególne elementy, przejdź do swojej grupy roboczej. W lewej części okna ujrzysz nazwy komputerów danej grupy ułożone w porządku alfabetycznym (czyli w sposób, do którego przyzwyczaiły Cię poprzednie wersje Windows). Korzystając z myszy, poprzeciągaj kolejno wszystkie nazwy komputerów z lewej części okna do założonego uprzednio folderu. W ten sposób utworzysz listę skrótów, które będą podawały wyłącznie nazwę komputera docelowego.

Zobacz również:

Przygotowane w ten sposób alternatywne otoczenie sieciowe ma jedną wadę. Nowe komputery w sieci nie pojawiają się automatycznie w zestawieniu. Trzeba je przenosić ręcznie, korzystając z metody opisanej powyżej. Za to Twoje osobiste otoczenie nie będzie się powiększało o nieproszonych gości.