Nie zaciskaj pasa (Windows XP)

Czy podobają Ci się paski, które dają błyskawiczny dostęp do najczęściej używanych elementów? Weź za przykład pionowy pasek w Outlooku lub w aplikacjach pakietu Office XP. Wystarczy jeden nowy zapis w Rejestrze, aby wyczarować w oknie Eksploratora drugi pasek.

Eksplorator, standardowe narzędzie środowiska Windows do zarządzania zasobami dyskowymi, dysponuje aż czterema pionowymi paskami (Wyszukaj, Foldery, Ulubione i Historia), jednak naraz może być wyświetlany tylko jeden z nich. Możesz rozszerzyć aplikację o dodatkowy pasek i umieścić na nim dowolne elementy, nie ingerując w plik EXPLORER.EXE. Najprostsze rozwiązanie polega na zmodyfikowaniu poziomego paska Porada dnia (przywoływany kliknięciem menu Widok | Pasek eksploratora | Porada dnia). Jego zawartość jest zapisana w Rejestrze. Mieści się w wartości ciągu Url w obrębie klucza HKEY_CLASSES_ROOT\ CLSID\ {4D5C8C25-D075-11d0-B416-00C04FB90376}\Instance\InitPropertyBag.

Domyślnie pasek czerpie treść z pliku %windir%\WEB\TIP.HTM. Możesz go zamienić na dowolny plik HTML, adres w postaci URL lub na jeden z folderów na twardym dysku - np. zawierający skróty do najczęściej używanych elementów (folderów lub aplikacji). Największą korzyść przynosi ostatni z przedstawionych wariantów. Przejdź do folderu WINDOWSi załóż w nim podfolder, np. o nazwie MENU1. Utwórz w nowym folderze żądane skróty. Następnie przywołaj Edytor Rejestru i znajdź klucz wymieniony powyżej. Kliknij dwukrotnie ikonę wartości Url i zastąp ciąg znaków w wierszu Dane wartości ścieżką do utworzonego przed chwilą folderu (w naszym przykładzie jest to C:\WINDOWS\MENU1\). Zmiany nie wymagają ponownego uruchomienia systemu.

Zobacz również:

Aby uzyskać dostęp do zmodyfikowanego paska wystarczy otworzyć kolejne okno Eksploratora i przywołać menu Widok | Pasek eksploratora | Porada dnia.