Narzędzia obsługi Windows - zdalny dostęp

W skład narzędzi obsługi systemu Windows, które można doinstalować z płyty z systemem, wchodzą także aplikacje przydatne w zdalnej pracy na komputerze. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Oba narzędzia uruchamia się z wiersza poleceń. Pierwsze z nich, remote.exe, działa w obrębie sieci lokalnej, natomiast wsremote.exe - za pośrednictwem Internetu.

Zainicjowanie serwera następuje np. po wpisaniu polecenia

wsremote /s "cmd" 70

Tworzy się w ten sposób powłoka poleceń cmd.exe do zdalnego dostępu przez port TCP/IP 70. W komputerze kliencie wpisujemy

Zobacz również:

  • Najlepsze przeglądarki sieciowe dla biznesu - jaki program wybrać?
  • Ważna informacja dla użytkowników systemu Windows 8.1

wsremote /c <komputer> 70

(gdzie pomiędzy znacznikami < > należy podać nazwę serwera). Wszystkie kolejne polecenia będą od tej pory wykonywane na serwerze.

Zamknięcie klienta następuje po wpisaniu polecenia @Q, a serwera - @K.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200