Naciśnij kombinację [Ctrl Alt Del] jednym palcem

Chciałbyś zmusić użytkowników do używania [Ctrl Alt Del] podczas startu komputera, ale nie potrafisz ich nauczyć, by naciskali jednocześnie lewy [Ctrl], lewy [Alt] i [Del]? Żaden problem, pomogą ci Klawisze trwałe.

Aby użytkownicy mogli użyć kombinacji [Ctrl Alt Del] naciskając po kolei te klawisze - co może się przydać w przypadku dzieci lub osób ograniczonych ruchowo - należy wejść do Start | Panel sterowania | Ułatwienia dostępu | Klawisze trwałe.

Następnie musisz przejść do zakładki Klawiatura i wybrać Użyj klawiszy trwałych. Zostaje już tylko przeskok do zakładki Ogólne i wybór Zastosuj ustawienia do ekranu logowania.

Po naciśnięciu OK użytkownicy będą mogli wcisnąć [Ctrl Alt Del] używając tylko jednego palca.