Na każdego przyjdzie kolej

W firmach polegających wyłącznie na zasilaczach awaryjnych UPS krytyczne jest opracowanie właściwej sekwencji wyłączania urządzeń. Jej wykonanie w przypadku zaniku zasilania zagwarantuje, że dane nie zostaną utracone i uda się ponownie bez problemów uruchomić aplikację.

W firmach polegających wyłącznie na zasilaczach awaryjnych UPS krytyczne jest opracowanie właściwej sekwencji wyłączania urządzeń. Jej wykonanie w przypadku zaniku zasilania zagwarantuje, że dane nie zostaną utracone i uda się ponownie bez problemów uruchomić aplikację.

Na każdego przyjdzie kolej

Wybrane aplikacje do zarządzania zasilaczami awaryjnymi

Nie każdą firmę stać na budowę niezawodnego systemu zasilania opartego na zasilaczach awaryjnych oraz generatorach prądu. Nie każdej firmie jest również potrzebne tak zaawansowane i kosztowne rozwiązanie, co powoduje, że większość z nich ogranicza się do zastosowania wyłącznie zasilaczy awaryjnych UPS. W takim przypadku krytyczne znaczenie ma jednak właściwe zaplanowanie sekwencji wyłączania urządzeń korzystających z zasilania awaryjnego - nie można bowiem polegać na nadziei, że w czasie pracy zasilacza UPS zostanie przywrócone zasilanie. "Okno czasowe", przez które serwery i inne urządzenia mogą być zasilane z baterii UPS, trzeba bardzo gospodarnie wykorzystać na prawidłowe zamknięcie wszystkich aplikacji i systemów. Jeśli taka procedura nie będzie wykonana, to może się okazać, że systemy i aplikacje nie uruchamiają się lub co najmniej została utracona część danych bądź zostały uszkodzone wpisy w bazach danych itp. Nawet jeśli mechanizmy zabezpieczające wbudowane w aplikacje zadziałają, to może się okazać, że jej uruchamianie po niespodziewanym wyłączeniu trwa wielokrotnie dłużej niż standardowo (nawet kilkanaście godzin), gdyż musi ona sprawdzić i naprawić strukturę danych. W takim przypadku efekt będzie taki sam, jakby serwery i urządzenia pracowały bez jakiegokolwiek zasilacza UPS.

Eksperymenty z czasem

Pierwszymi krokami podczas projektowania systemu zasilania awaryjnego są przede wszystkim: obliczenie zapotrzebowania na prąd oraz podjęcie decyzji dotyczącej czasu podtrzymywania pracy wybranych bądź - w szczególnym przypadku - wszystkich urządzeń, znajdujących się w serwerowni i tworzących sieć lokalną. Obliczenie tzw. mocy odbiorów, czyli sumy zapotrzebowania na prąd poszczególnych urządzeń, można przeprowadzić na kilka sposobów. Najprostszym jest skorzystanie z "kalkulatorów" udostępnianych na stronach dostawców zasilaczy awaryjnych, które pomagają dobrać odpowiedni zasilacz do wykorzystywanego sprzętu.

Czas wymaganego podtrzymywania napięcia zależy przede wszystkim od zapotrzebowania aplikacji pracujących na podtrzymywanych serwerach na czas, jaki jest wymagany przez nie do poprawnego zamknięcia. Teoretycznie UPS mógłby podtrzymywać pracę urządzeń przez dowolnie długi okres - jego długość zależy bowiem od liczby podłączonych do urządzenia baterii. W wielu zastosowaniach telekomunikacyjnych praca sprzętu podtrzymywana jest przez 72 godziny. Wydłużanie czasu pracy UPS-a nie jest jednak efektywne. Zdaniem producentów tego typu urządzeń najlepiej, by docelowy czas podtrzymywania napięcia nie był krótszy niż 30 min i nie dłuższy niż 120 min. Precyzyjne ustalenie czasu podtrzymywania powinno odbywać się na podstawie empirycznych obliczeń czasu niezbędnego do wykonania wszystkich zaplanowanych czynności wyłączania aplikacji, systemów i urządzeń. Jednakże czas podtrzymywania nie powinien być dłuższy niż 120 min. Bardziej efektywnym rozwiązaniem jest wówczas zakup agregatu prądotwórczego.

Lokalnie i sieciowo

Zanim jednak rozpocznie się przygotowywanie procedur wyłączania aplikacji, konieczne jest zapewnienie komunikacji między UPS-em a serwerem bądź grupą serwerów. Przeznaczone do tego celu oprogramowanie jest dostarczane bezpłatnie wraz z zasilaczami awaryjnymi przez ich producentów. Oferuje ono funkcje zamykania aplikacji i systemów, monitorowania stanu UPS-a i zarządzania jego pracą. W przypadku zapotrzebowania na bardziej zaawansowane funkcje, np. możliwość scentralizowanego zarządzania zamykaniem wielu serwerów czy też zarządzania redundantnym systemem połączonych równolegle zasilaczy, konieczny jest zazwyczaj zakup dodatkowego oprogramowania, często pisanego na zamówienie przez wdrażającą rozwiązanie firmę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200