Na każdego przyjdzie kolej

Dopiero po podjęciu tych wszystkich kroków należy przystąpić do zamykania krytycznych aplikacji i serwerów. To, w jakiej kolejności i w jaki sposób zamykane są aplikacje i systemy, zapisywane jest w specjalnych skryptach tworzonych przez administratora. W szczególności musi się w nich znaleźć sekwencja zamykania poszczególnych serwisów, odpowiedź na pytanie, po jakim czasie i w jakich warunkach można dany proces "zabić" bez oczekiwania na jego normalne zakończenie itd. Istotne jest to, by przygotowana sekwencja wyłączania potrafiła sobie również poradzić z przypadkowymi informacjami wyświetlanymi na ekranie, np. oknami z komunikatami o błędach, co może się przytrafić podczas zamykania serwerów z Windows 2000. Zdarza się bowiem, że takie przypadkowo wyświetlone okno może przerwać wykonywanie skryptu w bezskutecznym oczekiwaniu na jego zamknięcie.

Jednym z argumentów, przemawiającym za maksymalnym opóźnieniem procesu zamykania kluczowych aplikacji, jest fakt, że zarówno ich zamknięcie, jak i otwarcie zabiera znacznie więcej czasu niż stacji roboczych czy serwerów o małym znaczeniu. W przypadku gdy zasilanie zostanie szybko przywrócone, możliwe jest przerwanie procedury zamykania systemów jeszcze przed rozpoczęciem wyłączania najważniejszych aplikacji.

Stała kontrola

Należy pamiętać, że procedury zautomatyzowanego wyłączania serwerów należy poddawać dokładnemu okresowemu testowaniu. Skrzętnie przygotowane wyliczenia czasu zamykania mogą się okazać po kilku miesiącach nieaktualne, co wynika chociażby z przyrostu objętości baz danych czy liczby klientów korzystających z danych itd. Może to powodować wydłużenie czasu wymaganego do poprawnego zamknięcia aplikacji. Ponadto wszelkie zmiany w konfiguracji serwerów, instalowanie na nich dodatkowych aplikacji, mogących zakłócić przebieg procedury wyłączania, wymagają jej zweryfikowania.

Zużyciu ulegają również baterie UPS-ów, dlatego bardzo ważne jest okresowe monitorowanie i testowanie ich pracy. Zużyte ogniwa przekładają się negatywnie na sprawność urządzenia i zdolność podtrzymywania przez nie zasilania.

Administrator musi również odpowiedzieć sobie na bardzo trudne pytania, dotyczące hipotetycznych "czarnych scenariuszy", np. co powinien uczynić system, jeśli przerwa w zasilaniu nastąpi podczas tworzenia okresowej kopii bezpieczeństwa? Czy procedura taka powinna być przerwana czy też bezwzględnie kontynuowana, nawet jeśli miałoby to oznaczać przyspieszone zamknięcie wszystkich nie zaangażowanych w nią urządzeń?


TOP 200