Monitorowanie wykorzystania pasma

Pytanie: Mam router Cisco serii 1700 oraz linię dzierżawioną o przepływności 512 kb/s. Router udostępnia Internet blisko 50 użytkownikom. Chciałbym monitorować wykorzystanie przepustowości. Czy istnieje łatwa droga do realizacji tego celu (narzędzie lub oprogramowanie)?

Pytanie: Mam router Cisco serii 1700 oraz linię dzierżawioną o przepływności 512 kb/s. Router udostępnia Internet blisko 50 użytkownikom. Chciałbym monitorować wykorzystanie przepustowości. Czy istnieje łatwa droga do realizacji tego celu (narzędzie lub oprogramowanie)?

Monitorowanie wykorzystania pasma

Przykładowe statystyki wykorzystania pasma zebrane przez MRTG

Odpowiedź: Jednym z ciekawszych pakietów realizujących przedstawione zadania jest MRTG (Multi Router Traffic Graphing). Narzędzie stanowi zestaw skryptów w języku Perl, więc uniezależniamy się od platformy systemowej. Istnieje kilka spraw, które należy rozważyć przed uruchomieniem aplikacji. Pierwszą sprawą jest włączenie SNMP na routerze Cisco. Jeżeli SNMP będzie włączone zarówno na interfejsie Ethernet i serial, można analizować i potencjalnie sprawdzać problemy po obu stronach routera. W przypadku uruchomienia SNMP po stronie interfejsu serial, należy utworzyć konfigurację, pozwalającą wyłącznie na odczyt parametrów. Taki zabieg zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i zmniejszy prawdopodobieństwo złamania ochrony routera.

Monitorowanie wykorzystania pasma

Architektura Cisco NetFlow

Implementacja MRTG często dokonywana jest na platformie Windows. Zarówno dla Windows, jak i Linux do działania MRTG niezbędna jest obecność interpretera Perl (przykładowo ActivePerl) oraz serwera WWW (przykładowo Apache lub IIS). Zanim zabrniemy zbyt daleko w konfigurację i rozwiązywanie problemów, warto przejrzeć podręcznik MRTG. Dostępny jest on (wraz z samym narzędziem) na stronie:http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/ . Jeżeli posiadamy więcej niż jedno urządzenie przeznaczone do monitorowania, dobrym pomysłem będzie rozdzielenie katalogów na serwerze WWW . Ułatwimy w ten sposób zarządzanie systemem monitorowania MRTG.

Nowoczesną i zaawansowaną techniką analizowania strumieni danych jest NetFlow. Mechanizm jest wykorzystywany na routerach Cisco. NetFlow realizuje zaawansowaną analizę protokołów. Zbierane dane przeważnie są eksportowane do zewnętrznego programu analizująco-bazodanowego. Dobrym przykładem takiego programu jest NTOP (http://www.ntop.org ).


TOP 200