Modem w komórce i kłopoty w Viście

Jeśli łączysz się z Internetem za pomocą Bluetooth i modemu w komórce, może się okazać, że Windows Vista nie ma sterowników do modemu Bluetooth. Co wtedy?

Po połączeniu się komputera z telefonem przez BT, Vista zacznie instalować sterowniki do rozmaitych usług udostępnianych przez twoją komórkę. Będzie wśród nich również "Standard Modem over a Bluetooth link". Niestety, następca Windows XP szybko zgłosi ci, że nie ma driverów do takiego urządzenia.

Jeśli wyświetli ci się ekran, na którym możesz wskazać ścieżkę do sterowników (Locate and install driver software (recommended)), kliknij I don't have a disc. Show me other options. Po chwili wybierz Check for a solution i odczekaj kilkanaście sekund. Wyświetli się okno z napisem "Could not find a driver software", a później "Windows was unable to install your Bluetooth Peripheral Device". Kliknij Close.

Niewykluczone, że operację będziesz musiał powtórzyć 2-5 razy. Po jej zakończeniu modem... będzie działał.

Wyjaśnienie zagadki? Proszę bardzo: Vista, owszem, nie może znaleźć sterowników do modemu wyprodukowanych przez firmę trzecią, ma jednak własne drivery, które w tle są instalowane i z reguły funkcjonują poprawnie.

"Sztuczka" działa w Viście RC1, wszystkich buildach po RC1, w tym także RC2 i RTM. Niestety, w edycjach po RC2 drivery są poszukiwane przy każdym połączeniu przez Bluetooth, a w RTM lubią same z siebie się deaktywować.


TOP 200