Menadżer urządzeń

Jak szybciej otwierać menadżera urządzeń?

W Windows 2000/XP standardowy sposób otwierania menadżera urządzeń jest dość uciążliwy. Trzeba kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę Mój komputer i wskazać polecenie Właściwości (lub kliknąć dwukrotnie aplet System w Panelu Sterownia), a potem wskazać kartę Menadżer urządzeń. Jeśli często korzystasz z tego składnika systemu, możesz ułatwić sobie dostęp do niego, tworząc skrót na pulpicie. W tym celu kliknij prawym przyciskiem na wolnym polu pulpitu i wybierz polecenie Nowy | Skrót. W pole Wpisz lokalizację elementu wprowadź: windows\system32\devmgmt.msc (lub winnt\system32\devmgmt.msc - w zależności od systemu operacyjnego). Potwierdź przyciskiem Dalej a następnie wpisz nazwę skrótu.

Zobacz również: