Kopia od ręki

Legato

Kopiowanie danych w trybie online to także domena Legato Systems. Oferowane przez tę firmę rozwiązanie o nazwie Celestra pozwala na wykonywanie lustrzanych kopii danych i zarządzanie nimi, łącznie z możliwością dwustronnej synchronizacji. Jednym z ważnych elementów rozwiązania Legato jest tzw. Write Interceptor. Podczas wykonywania kopii danych komponent ten przechwytuje żądania zapisu danych i w bezpieczne miejsce kopiuje dane, które mogłyby być utracone w wyniku nadpisania. Rozwiązanie wspiera dowolne urządzenia pamięci masowych, współpracujące z jednym z dwóch systemów operacyjnych: Sun Solaris w wersjach od 2 do 8 oraz HP-UX od wersji 11.0 - w obu przypadkach zarówno 32-, jak i 64-bitowe.

Oracle

Wraz z bazą danych Oracle dostarcza darmowe rozwiązanie do archiwizowania danych - Recovery Manager. Narzędzie jest dostępne od wersji 8. Pozwala wykonywać kopie całej bazy lub jej obiektów. Dane mogą być kopiowane fizycznie, co oznacza rzeczywiste kopiowanie plików (plików z danymi, plików log, plików kontrolnych, a nawet pojedynczych tabel), lub logicznie, co sprowadza się do replikacji danych do innej kopii bazy (najczęściej uruchomionej na innym serwerze fizycznym) za pośrednictwem poleceń SQL. W obu przypadkach kopiowanie danych może odbywać się bez konieczności wyłączania motoru bazy danych. Oracle zaleca, aby kopie danych były wykonywane w trybie Archivelog, co pozwala na jej pełne odtwarzanie bez względu na naturę awarii (fizyczne uszkodzenie dysku, błąd logiczny itp.).

Sun Microsystems

Również Sun Microsystems oferuje rozwiązanie do kopiowania danych. Pakiet Instant Image pozwala kopiować dane na poziomie bloków dysku fizycznego - najczęściej są to dyski logiczne. Instant Image umożliwia wykonywanie kopii pełnych i przyrostowych oraz wzajemną synchronizacji między kopią a oryginałem. Według przedstawicieli firmy, rozwiązanie działa w sposób przezroczysty dla aplikacji i baz danych korzystających z pamięci masowych. W przypadku niektórych produktów, np. baz danych Oracle, przezroczystość nie jest stuprocentowa, co wynika z braku możliwości ustalenia momentu pełnej zgodności zawartości dysku twardego i logów transakcyjnych. Aby temu zaradzić, przed wykonaniem kopii na poziomie sprzętowym baza danych jest przełączana w tryb hot backup, co pozwala zachować spójność danych między kopią a oryginałem. Oprogramowanie Instant Image 3.0 jest dostępne wyłącznie na platformie Sun Solaris.

Veritas

Tworzenie fotograficznych kopii danych umożliwia także oprogramowanie FlashSnap, będące opcją do systemu zarządzania pamięciami masowymi Veritas Volume Manager. Oprogramowanie umożliwia replikację danych w obie strony: od oryginału do kopii i odwrotnie. Pozwala przy tym na wykonywanie zarówno pełnych kopii, jak i kopii przyrostowych. Kopie mogą być tworzone na tej samej macierzy, na której znajdują się oryginalne dane, lub też na innej. Możliwość synchronizacji zmian między oryginałem a kopią występuje nawet wtedy gdy każda z macierzy pracuje w innym standardzie RAID. Oprogramowanie FlashSnap jest dostępne dla trzech platform sprzętowych: Sun Solaris, HP-UX oraz Windows 2000.


TOP 200