Kontrola autostartu aplikacji

Jak wiadomo, razem ze startem systemu operacyjnego automatycznie uruchamiane są niektóre zainstalowane programy. Często oznacza to niepotrzebne wydłużenie czasu inicjalizacji Windows.

Aplikacje mogą uruchamiać się samoczynnie z kilku miejsc systemu - należą do nich dwa foldery AUTOSTART (bieżącego użytkownika i wszystkich użytkowników), podklucze "Run", "RunOnce" i "RunServices" (ten ostatni - tylko w Windows 98/Me) w obrębie klucza

"HKEY_CURRENT_USER\ SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion"

oraz te same podklucze w obrębie klucza

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\

Windows\CurrentVersion"

Rejestru Windows.

Jak zatem tzw. skonfigurować rampę startową, aby zapobiec nadmiernej samowoli aplikacji? Można w tym celu skorzystać z darmowego narzędzia o nazwie Startup Control Panel (dostępny jest na stronie www.mlin.net - rozmiar pliku 59 KB, środowisko Windows 98/Me/2000/XP). Uruchamiane jest ono z poziomu Panelu sterowania - po zainstalowaniu narzędzia odnajdziesz je tam pod postacią apletu Startup.

System Windows oferuje także Narzędzie konfiguracji systemu (przywoływane poleceniem "Start | Uruchom | msconfig"), które umożliwia wyszukiwanie programów uruchamianych automatycznie. Poszukiwane dane znajdują się na karcie Uruchamianie lub Autostart (w zależności od posiadanej wersji systemu).

Korzystając z jednego lub drugiego sposobu, możesz uporządkować listę automatycznie przywoływanych automatycznie programów i sterowników - wystarczy zaznaczyć lub odznaczyć odpowiednie pole wyboru, a odpowiednie programy zostaną wyłączone bez usuwania ich z dysku.

Oba programy nie uwzględniają kilku rzadko stosowanych ramp startowych. Przypomnijmy bowiem, że w systemach Windows 98/Me plik SYSTEM.INI może posłużyć do samoczynnego wczytywania aplikacji - ich przywołania umieszcza się za wpisem shell=explorer.exe w sekcji [boot], a plik WIN.INI dopuszcza przywoływanie programów w wierszach load= i run= (są umieszczone w sekcji [windows]).

Windows 2000/XP ukrywają w kluczu

"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\

CurrentVersion\Winlogon"

wartość "Userinit". Z definicji ma ona przywoływać powłokę systemu, czyli Eksploratora, jednak jeśli nazwy innych aplikacji są rozdzielone przecinkami, dopuszcza również ich uruchamianie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200