Konfiguracja serwera Apache

Pytanie: Używamy opcji wyświetlania listy zawartości katalogu dla archiwum naszych dokumentów. Lista utrzymywana jest w postaci strony WWW na serwerze. Czy istnieje możliwość skonfigurowania serwera w sposób, który umożliwi pokazanie całych nazw plików w indeksie katalogu strony?

Pytanie: Używamy opcji wyświetlania listy zawartości katalogu dla archiwum naszych dokumentów. Lista utrzymywana jest w postaci strony WWW na serwerze. Czy istnieje możliwość skonfigurowania serwera w sposób, który umożliwi pokazanie całych nazw plików w indeksie katalogu strony?

Odpowiedź: Tak - Apache w wersji 1.3.2 i późniejszych potrafi używać dyrektywy dostarczanej przez moduł mod_autoindex, umożliwiającej automatyczną generację listy plików w katalogu. Wykorzystanie tej funkcjonalności wymaga użycia opcji NameWidth, dostępnej jako część dyrektywy IndexOptions.

Dyrektywa może zostać użyta w głównym pliku konfiguracyjnym serwera, konfiguracji wirtualnego hosta lub katalogu, a także na poziomie katalogu przez plik htaccess. Niezbędna do umieszczenia w konfiguracji linia to "IndexOptions NameWidth=*". Gwiazdka jest dowolną maską, która nakazuje serwerowi Apache przydzielenie przestrzeni dla nazwy pliku tak długiej, jak będzie to niezbędne. Umożliwia to pokazanie nazwy pliku o dowolnej długości na liście.

Można także ustawić określoną szerokość przez zamianę gwiazdki na liczbę znaków, którą zamierzamy przeznaczyć na nazwę. Inne ciekawe opcje tego modułu to FancyIndexing - która pokazuje ikony pliku i katalogu - oraz FolderFirst, nakazująca serwerowi Apache wyświetlanie katalogów ponad nazwami plików na liście.


TOP 200