Komputery w podsieci

Pytanie: W jednym z fizycznych segmentów sieci pracują trzy komputery linuksowe. Korzystają one z usług tego samego domyślnego routera. Przypisano im adresy IP pochodzące z kilku innych podsieci IP. Gdy komputery te nawiązują ze sobą łączność, pakiety trafiają najpierw do lokalnego przełącznika, a następnie do routera. Co zrobić, aby pakiety nie opuszczały lokalnej podsieci, nie zmieniając jednak ich adresów IP ani ustawień definiujących maski podsieci?

Pytanie: W jednym z fizycznych segmentów sieci pracują trzy komputery linuksowe. Korzystają one z usług tego samego domyślnego routera. Przypisano im adresy IP pochodzące z kilku innych podsieci IP. Gdy komputery te nawiązują ze sobą łączność, pakiety trafiają najpierw do lokalnego przełącznika, a następnie do routera. Co zrobić, aby pakiety nie opuszczały lokalnej podsieci, nie zmieniając jednak ich adresów IP ani ustawień definiujących maski podsieci?

Odpowiedź: Komputery pracujące w sieci IP rozpoznają lokalną podsieć w ten sposób, że konfrontują przypisane im adresy IP z maską podsieci. I chociaż serwery są podłączone do tego samego fizycznego segmentu, to logicznie przynależą do innej podsieci. Dlatego pakiety ekspediowane przez serwery w sieć są od razu wysyłane do domyślnego routera.

Należy więc tak skonfigurować ustawienia definiujące domyślną ścieżkę pakietów, aby nie trafiały one do routera, a dochodziły do stacji przeznaczenia przez lokalny przełącznik. Można to zrobić, posługując się konsolą i usuwając domyślną ścieżkę (marszrutę) za pomocą polecenia "route del default". Następnie należy dodać nową domyślną marszrutę, używając polecenia "route add default gw nazwa_hosta metric 0".

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200