Klimat do przetwarzania

Jedną z istotniejszych kwestii, choć często niedocenianych, jest właściwe umiejscowienie klimatyzatora w pomieszczeniu. Chodzi o to, aby umożliwić łatwy dostęp serwisowy do wszystkich jego elementów. Większość szaf klimatyzacyjnych wymaga dostępu z co najmniej 3 stron. Wyjątkiem pod tym względem są szafy klimatyzacyjne niemieckiej firmy Stulz, które można serwisować, mając dostęp tylko do jednej ścianki. Firma ta przoduje również pod względem stosunku wydajności klimatyzatorów do zajmowanej powierzchni. Jeżeli zapewnienie wygodnego dostępu do klimatyzatora nie jest możliwe, należy rozważyć umieszczenie go poza głównym pomieszczeniem serwerowni, np. w pomieszczeniu sąsiadującym lub na korytarzu, zapewniając mu należytą ochronę przez kontrolę dostępu.

Podczas instalowania szaf klimatyzacyjnych należy zwrócić uwagę na sposób odprowadzania skroplin, powstających w procesie chłodzenia. Należy zadbać o to, aby były one odprowadzane grawitacyjnie - najlepiej bezpośrednio do instalacji ściekowej. Jeśli nie jest to możliwe, to do wydzielonego zbiornika. Odprowadzanie skroplin za pomocą pompy jest o tyle ryzykowne, że elementy te stosunkowo często ulegają awariom, a to grozi wyciekiem skroplin na podłogę. W przypadku stosowania urządzeń typu split istotne jest nieprzekraczanie zalecanej przez producenta maksymalnej różnicy poziomów między wymiennikiem ciepła a parownikiem. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do obniżenia wydajności instalacji.

Decydując się na system typu split, należy upewnić się, czy dane urządzenie nadaje się do pracy w lokalnych warunkach klimatycznych. Wymienniki są umieszczane na zewnątrz budynku, toteż spadek temperatury może doprowadzić do unieruchomienia obiegu środka chłodniczego (freon lub woda lodowa, czyli woda destylowana z dodatkiem glikolu). W razie mroźnej zimy zewnętrzny skraplacz powinien więc być wyposażony w grzałkę. Trzeba też pamiętać, że dane na temat wydajności urządzeń stosujących wodę jako środek chłodniczy są zazwyczaj kalkulowane w odniesieniu do wody bez dodatku glikolu. Glikol zaś, chociaż jest niezbędny do tego, by woda nie zamarzała, gdy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera, zmniejsza wydajność wymiany ciepła.

Przy zakupie instalacji klimatyzacyjnej należy się kierować nie tylko parametrami technicznymi. Ważne są także jakość i szybkość działania serwisu. Od sprawności klimatyzacji zależy bezpieczeństwo danych, dlatego warto podpisać z dostawcą umowę o gwarantowanym poziomie usług, np. określonym czasie naprawy lub utrzymywaniu określonego zapasu części i materiałów. Nie bez znaczenia jest również odległość serwerowni bądź centrum danych od najbliższego centrum serwisowego.

Klimatyzacja za półdarmo

Producenci systemów klimatyzacyjnych lansują ostatnio technologię o nazwie free cooling, czyli chłodzenia za darmo. Koncepcja darmowego chłodzenia zakłada, że skoro przez sporą część roku temperatura powietrza na zewnątrz budynku jest niższa niż w jego wnętrzu, zimne, zewnętrzne powietrze można tłoczyć bezpośrednio do chłodzonego pomieszczenia. Wymaga to oczywiście zastosowania pewnych dodatkowych instalacji, które dostosują temperaturę, wilgotność i czystość zewnętrznego powietrza do wymogów centrum danych.

Systemy wykorzystujące technikę free cooling są zazwyczaj nieco droższe od zwykłych, jednak w dłuższym okresie ich użycie powoduje obniżenie zapotrzebowania na energię elektryczną, niezbędną do zasilania sprężarek agregatów.


TOP 200