Jeszcze szybciej cz.2 (Windows XP)

Jeśli nie korzystasz z udostępniania plików i drukarek, wyłączenie tej opcji może znacznie przyspieszyć uruchamianie systemu.

Gdy korzystasz z udostępniania plików i drukarek, uruchamianie systemu może czasami wydłużyć się nawet o jedną minutę. Powodem tego jest prawdopodobnie podejrzanie działająca biblioteka mrxsmb.dll. Co z tym zrobić?

Aby wyłączyć tę opcję wejdź do menu Start | Panel Sterowania | Połączenia sieciowe. Prawym przyciskiem myszy kliknij połączenie w polu Sieci LAN lub szybki Internet i wybierz opcję Właściwości z menu. Następnie wyłącz zaznaczenie opcji Udostępnianie plików i drukarek w sieci Microsoft Networks na karcie Ogólne.

Zobacz również: